kalendář ostravsko-opavské diecéze

2028 / 9

1 Pátek
  Pátek 21. týdne v mezidobí, ferie
2 Sobota
  Sobota 21. týdne v mezidobí, ferie
  Sobotní památka Panny Marie, nezávazná památka
3 Neděle
  22. neděle v mezidobí, neděle
4 Pondělí
  Pondělí 22. týdne v mezidobí, ferie
5 Úterý
  Úterý 22. týdne v mezidobí, ferie
  Bl. Terezie z Kalkaty, nezávazná památka
6 Středa
  Středa 22. týdne v mezidobí, ferie
7 Čtvrtek
  Čtvrtek 22. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka, nezávazná památka
8 Pátek
  Narození Panny Marie, svátek
9 Sobota
  Sobota 22. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Petra Klavera, kněze, nezávazná památka
  Sobotní památka Panny Marie, nezávazná památka
10 Neděle
  23. neděle v mezidobí, neděle
11 Pondělí
  Pondělí 23. týdne v mezidobí, ferie
12 Úterý
  Úterý 23. týdne v mezidobí, ferie
  Jména Panny Marie, nezávazná památka
13 Středa
  Sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve, památka
14 Čtvrtek
  Povýšení svatého kříže, svátek
15 Pátek
  Panny Marie Bolestné, památka
16 Sobota
  Sobota 23. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Ludmily, mučednice, nezávazná památka
  Sobotní památka Panny Marie, nezávazná památka
17 Neděle
  24. neděle v mezidobí, neděle
18 Pondělí
  Pondělí 24. týdne v mezidobí, ferie
19 Úterý
  Úterý 24. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Januária, biskupa a mučedníka, nezávazná památka
20 Středa
  Sv. Ondřeje Kim Tae-gỏna, kněze,Pavla Chõng Ha-sanga a druhů, mučedníků, památka
21 Čtvrtek
  Sv. Matouše, apoštola a evangelisty, svátek
22 Pátek
  Pátek 24. týdne v mezidobí, ferie
23 Sobota
  Sobota 24. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Pia z Pietrelciny, kněze, nezávazná památka
  Sobotní památka Panny Marie, nezávazná památka
24 Neděle
  25. neděle v mezidobí, neděle
25 Pondělí
  Pondělí 25. týdne v mezidobí, ferie
26 Úterý
  Úterý 25. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Kosmy a Damiána, mučedníků, nezávazná památka
27 Středa
  Sv. Vincence z Paula, kněze, památka
28 Čtvrtek
  Sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa, slavnost
29 Pátek
  Sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů, svátek
30 Sobota
  Sv. Jeronýma, kněze a učitele církve, památka