kalendář ostravsko-opavské diecéze

2028 / 11

1 Středa
  Všech svatých, slavnost
2 Čtvrtek
  Vzpomínka na všechny věrné zemřelé, slavnost
3 Pátek
  Pátek 30. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Martina de Porres, řeholníka, nezávazná památka
4 Sobota
  Sv. Karla Boromejského, biskupa, památka
5 Neděle
  31. neděle v mezidobí, neděle
6 Pondělí
  Pondělí 31. týdne v mezidobí, ferie
7 Úterý
  Úterý 31. týdne v mezidobí, ferie
8 Středa
  Středa 31. týdne v mezidobí, ferie
9 Čtvrtek
  Posvěcení lateránské baziliky, svátek
10 Pátek
  Sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve, památka
11 Sobota
  Sv. Martina, biskupa, památka
12 Neděle
  32. neděle v mezidobí, neděle
13 Pondělí
  Sv. Anežky České, panny, památka
14 Úterý
  Úterý 32. týdne v mezidobí, ferie
15 Středa
  Středa 32. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Alberta Velikého, biskupa a učitele církve, nezávazná památka
16 Čtvrtek
  Čtvrtek 32. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Markéty Skotské, nezávazná památka
  sv. Gertrudy Veliké, panny, nezávazná památka
17 Pátek
  Sv. Alžběty Uherské, řeholnice, památka
18 Sobota
  Sobota 32. týdne v mezidobí, ferie
  Posvěcení římských bazilik svatých apoštolů Petra a Pavla, nezávazná památka
  Sobotní památka Panny Marie, nezávazná památka
19 Neděle
  33. neděle v mezidobí, neděle
20 Pondělí
  Pondělí 33. týdne v mezidobí, ferie
21 Úterý
  Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě, památka
22 Středa
  Sv. Cecílie, panny a mučednice, památka
23 Čtvrtek
  Čtvrtek 33. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Klementa I., papeže a mučedníka, nezávazná památka
  Sv. Kolumbána, opata, nezávazná památka
24 Pátek
  Sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze, a druhů, mučedníků, památka
25 Sobota
  Sobota 33. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice, nezávazná památka
  Sobotní památka Panny Marie, nezávazná památka
26 Neděle
  Ježíše Krista krále, slavnost
27 Pondělí
  Pondělí 34. týdne v mezidobí, ferie
28 Úterý
  Úterý 34. týdne v mezidobí, ferie
29 Středa
  Středa 34. týdne v mezidobí, ferie
30 Čtvrtek
  Sv. Ondřeje, apoštola, svátek