kalendář ostravsko-opavské diecéze

2028 / 3

1 Středa
  Popeleční středa
2 Čtvrtek
  Čtvrtek po Popeleční středě, ferie
3 Pátek
  Pátek po Popeleční středě, ferie
4 Sobota
  Sobota po Popeleční středě, ferie
  Sv. Kazimíra, připomínka
5 Neděle
  1. neděle postní
6 Pondělí
  Pondělí po 1. neděli postní, ferie
7 Úterý
  Úterý po 1. neděli postní, ferie
  Sv. Perpetuy a Felicity, mučednic, připomínka
8 Středa
  Středa po 1. neděli postní, ferie
  Sv. Jana z Boha, řeholníka, připomínka
9 Čtvrtek
  Čtvrtek po 1. neděli postní, ferie
  Sv. Františky Římské, řeholnice, připomínka
10 Pátek
  Pátek po 1. neděli postní, ferie
  Sv. Jana Ogilvie, kněze a mučedníka, připomínka
11 Sobota
  Sobota po 1. neděli postní, ferie
12 Neděle
  2. neděle postní
13 Pondělí
  Pondělí po 2. neděli postní, ferie
14 Úterý
  Úterý po 2. neděli postní, ferie
15 Středa
  Středa po 2. neděli postní, ferie
16 Čtvrtek
  Čtvrtek po 2. neděli postní, ferie
17 Pátek
  Pátek po 2. neděli postní, ferie
  Sv. Patrika, biskupa, připomínka
18 Sobota
  Sobota po 2. neděli postní, ferie
  Sv. Cyrila Jeruzalémského, biskupa a učitele církve, připomínka
19 Neděle
  3. neděle postní
20 Pondělí
  Sv. Josefa, Snoubence Panny Marie, slavnost
21 Úterý
  Úterý po 3. neděli postní, ferie
22 Středa
  Středa po 3. neděli postní, ferie
23 Čtvrtek
  Čtvrtek po 3. neděli postní, ferie
  Sv. Turibia z Mongroveja, biskupa, připomínka
24 Pátek
  Pátek po 3. neděli postní, ferie
25 Sobota
  Zvěstování Páně, slavnost
26 Neděle
  4. neděle postní
27 Pondělí
  Pondělí po 4. neděli postní, ferie
28 Úterý
  Úterý po 4. neděli postní, ferie
29 Středa
  Středa po 4. neděli postní, ferie
30 Čtvrtek
  Čtvrtek po 4. neděli postní, ferie
31 Pátek
  Pátek po 4. neděli postní, ferie