kalendář ostravsko-opavské diecéze

2028 / 8

1 Úterý
  Sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve, památka
2 Středa
  Středa 17. týdne v mezidobí, ferie
  Panny Marie Královny andělů, nezávazná památka
  sv. Eusebia z Vercelli, biskupa, nezávazná památka
  Sv. Petra Juliána Eymarda, kněze, nezávazná památka
3 Čtvrtek
  Čtvrtek 17. týdne v mezidobí, ferie
4 Pátek
  Sv. Jana Marie Vianneye, kněze, památka
5 Sobota
  Sobota 17. týdne v mezidobí, ferie
  Posvěcení římské baziliky Panny Marie, nezávazná památka
  Sobotní památka Panny Marie, nezávazná památka
6 Neděle
  Proměnění Páně, svátek
7 Pondělí
  Pondělí 18. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Sixta II., papeže, a druhů, mučedníků, nezávazná památka
  Sv. Kajetána, kněze, nezávazná památka
8 Úterý
  Sv. Dominika, kněze, památka
9 Středa
  Sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy, svátek
10 Čtvrtek
  Sv. Vavřince, mučedníka, svátek
11 Pátek
  Sv. Kláry, panny, památka
12 Sobota
  Sobota 18. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Jany Františky de Chantal, řeholnice, nezávazná památka
  Sobotní památka Panny Marie, nezávazná památka
13 Neděle
  19. neděle v mezidobí, neděle
14 Pondělí
  Sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka, památka
15 Úterý
  Nanebevzetí Panny Marie, slavnost
16 Středa
  Středa 19. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Štěpána Uherského, nezávazná památka
17 Čtvrtek
  Čtvrtek 19. týdne v mezidobí, ferie
18 Pátek
  Pátek 19. týdne v mezidobí, ferie
19 Sobota
  Sobota 19. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Jana Eudese, kněze, nezávazná památka
  Sobotní památka Panny Marie, nezávazná památka
20 Neděle
  20. neděle v mezidobí, neděle
21 Pondělí
  Sv. Pia X., papeže, památka
22 Úterý
  Panny Marie Královny, památka
23 Středa
  Středa 20. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Růženy z Limy, panny, nezávazná památka
24 Čtvrtek
  Sv. Bartoloměje, apoštola, svátek
25 Pátek
  Pátek 20. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Benedikta, Jana, Matouše, Izáka a Kristina, mučedníků, nezávazná památka
  Sv. Ludvíka, nezávazná památka
  Sv. Josefa Kalasanského, kněze, nezávazná památka
26 Sobota
  Sobota 20. týdne v mezidobí, ferie
  Sobotní památka Panny Marie, nezávazná památka
27 Neděle
  21. neděle v mezidobí, neděle
28 Pondělí
  Sv. Augustina, biskupa a učitele církve, památka
29 Úterý
  Umučení sv. Jana Křtitele, památka
30 Středa
  Středa 21. týdne v mezidobí, ferie
31 Čtvrtek
  Čtvrtek 21. týdne v mezidobí, ferie