kalendář ostravsko-opavské diecéze

2028 / 1

1 Sobota
  Oktáv Narození Páně. Matky Boží, Panny Marie, slavnost
2 Neděle
  2. neděle po Narození Páně, neděle
3 Pondělí
  Pondělí po oktávu Narození Páně, ferie
  Nejsvětějšího Jména Ježíš, nezávazná památka
4 Úterý
  Úterý po oktávu Narození Páně, ferie
5 Středa
  Středa po oktávu Narození Páně, ferie
6 Čtvrtek
  Zjevení Páně
7 Pátek
  Pátek po Zjevení Páně, ferie
  sv. Rajmunda z Peñafortu, kněze, nezávazná památka
8 Sobota
  Sobota po Zjevení Páně, ferie
9 Neděle
  Křtu Páně, svátek
10 Pondělí
  Pondělí 1. týdne v mezidobí, ferie
11 Úterý
  Úterý 1. týdne v mezidobí, ferie
12 Středa
  Středa 1. týdne v mezidobí, ferie
13 Čtvrtek
  Čtvrtek 1. týdne v mezidobí, ferie
  sv. Hilaria, biskupa a učitele církve, nezávazná památka
14 Pátek
  Pátek 1. týdne v mezidobí, ferie
15 Sobota
  Sobota 1. týdne v mezidobí, ferie
  Sobotní památka Panny Marie, nezávazná památka
16 Neděle
  2. neděle v mezidobí, neděle
17 Pondělí
  Sv. Antonína, opata, památka
18 Úterý
  Panny Marie, Matky jednoty křesťanů, památka
19 Středa
  Středa 2. týdne v mezidobí, ferie
20 Čtvrtek
  Čtvrtek 2. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Fabiána, papeže a mučedníka, nezávazná památka
  Sv. Šebestiána, mučedníka, nezávazná památka
21 Pátek
  Sv. Anežky Římské, panny a mučednice, památka
22 Sobota
  Sobota 2. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Vincence, jáhna a mučedníka, nezávazná památka
  Sobotní památka Panny Marie, nezávazná památka
23 Neděle
  3. neděle v mezidobí, neděle
24 Pondělí
  Sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve, památka
25 Úterý
  Obrácení svatého Pavla, apoštola, svátek
26 Středa
  Sv. Timoteje a Tita, biskupů, památka
27 Čtvrtek
  Čtvrtek 3. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Anděly Mericiové, panny, nezávazná památka
28 Pátek
  Sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve, památka
29 Sobota
  Sobota 3. týdne v mezidobí, ferie
  Sobotní památka Panny Marie, nezávazná památka
30 Neděle
  4. neděle v mezidobí, neděle
31 Pondělí
  Sv. Jana Boska, kněze, památka