kalendář ostravsko-opavské diecéze

2028 / 2

1 Úterý
  Úterý 4. týdne v mezidobí, ferie
2 Středa
  Uvedení Páně do chrámu, svátek
3 Čtvrtek
  Čtvrtek 4. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Blažeje, biskupa a mučedníka, nezávazná památka
  Sv. Ansgara, biskupa, nezávazná památka
4 Pátek
  Pátek 4. týdne v mezidobí, ferie
5 Sobota
  Sv. Agáty, panny a mučednice, památka
6 Neděle
  5. neděle v mezidobí, neděle
7 Pondělí
  Pondělí 5. týdne v mezidobí, ferie
8 Úterý
  Úterý 5. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Jeronýma Emilianiho, nezávazná památka
  Sv. Josefíny Bakhity, panny, nezávazná památka
9 Středa
  Středa 5. týdne v mezidobí, ferie
10 Čtvrtek
  Sv. Scholastiky, panny, památka
11 Pátek
  Pátek 5. týdne v mezidobí, ferie
  Panny Marie Lurdské, nezávazná památka
12 Sobota
  Sobota 5. týdne v mezidobí, ferie
  Sobotní památka Panny Marie, nezávazná památka
13 Neděle
  6. neděle v mezidobí, neděle
14 Pondělí
  Pondělí 6. týdne v mezidobí, ferie
15 Úterý
  Úterý 6. týdne v mezidobí, ferie
16 Středa
  Středa 6. týdne v mezidobí, ferie
17 Čtvrtek
  Čtvrtek 6. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Alexia a druhů, řeholníků, nezávazná památka
18 Pátek
  Pátek 6. týdne v mezidobí, ferie
19 Sobota
  Sobota 6. týdne v mezidobí, ferie
  Sobotní památka Panny Marie, nezávazná památka
20 Neděle
  7. neděle v mezidobí, neděle
21 Pondělí
  Pondělí 7. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Petra Damianiho, biskupa a učitele církve, nezávazná památka
22 Úterý
  Stolce svatého Petra, apoštola, svátek
23 Středa
  Sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka, památka
24 Čtvrtek
  Čtvrtek 7. týdne v mezidobí, ferie
25 Pátek
  Pátek 7. týdne v mezidobí, ferie
26 Sobota
  Sobota 7. týdne v mezidobí, ferie
  Sobotní památka Panny Marie, nezávazná památka
27 Neděle
  8. neděle v mezidobí, neděle
28 Pondělí
  Pondělí 8. týdne v mezidobí, ferie
29 Úterý
  Úterý 8. týdne v mezidobí, ferie