kalendář ostravsko-opavské diecéze

2028 / 10

1 Neděle
  26. neděle v mezidobí, neděle
2 Pondělí
  Svatých andělů strážných, památka
3 Úterý
  Úterý 26. týdne v mezidobí, ferie
4 Středa
  Sv. Františka z Assisi, památka
5 Čtvrtek
  Čtvrtek 26. týdne v mezidobí, ferie
6 Pátek
  Pátek 26. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Bruna, kněze, nezávazná památka
7 Sobota
  Panny Marie Růžencové, památka
8 Neděle
  27. neděle v mezidobí, neděle
9 Pondělí
  Pondělí 27. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Dionýsia, biskupa, a druhů, mučedníků, nezávazná památka
  Sv. Jana Leonardiho, kněze, nezávazná památka
10 Úterý
  Úterý 27. týdne v mezidobí, ferie
11 Středa
  Středa 27. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Jana XXIII., papeže, nezávazná památka
12 Čtvrtek
  Čtvrtek 27. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Radima, biskupa, nezávazná památka
13 Pátek
  Pátek 27. týdne v mezidobí, ferie
14 Sobota
  Sobota 27. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Kalista I., papeže a mučedníka, nezávazná památka
  Sobotní památka Panny Marie, nezávazná památka
15 Neděle
  28. neděle v mezidobí, neděle
16 Pondělí
  Sv. Hedviky, řeholnice, hlavní patronky Slezska, svátek
17 Úterý
  Sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka, památka
18 Středa
  Sv. Lukáše, evangelisty, svátek
19 Čtvrtek
  Čtvrtek 28. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Jana de Brébeuf a Izáka Joguese, kněží, a druhů, mučedníků, nezávazná památka
  Sv. Pavla od Kříže, kněze, nezávazná památka
20 Pátek
  Pátek 28. týdne v mezidobí, ferie
21 Sobota
  Sobota 28. týdne v mezidobí, ferie
  Bl. Karla Rakouského, nezávazná památka
  Sobotní památka Panny Marie, nezávazná památka
22 Neděle
  29. neděle v mezidobí, neděle
23 Pondělí
  Pondělí 29. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Jana Kapistránského, kněze, nezávazná památka
24 Úterý
  Úterý 29. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Antonína Marie Klareta, biskupa, nezávazná památka
25 Středa
  Středa 29. týdne v mezidobí, ferie
26 Čtvrtek
  Čtvrtek 29. týdne v mezidobí, ferie
27 Pátek
  Pátek 29. týdne v mezidobí, ferie
28 Sobota
  Sv. Šimona a Judy, apoštolů, svátek
29 Neděle
  30. neděle v mezidobí, neděle
30 Pondělí
  Pondělí 30. týdne v mezidobí, ferie
31 Úterý
  Úterý 30. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Wolfganga, biskupa, nezávazná památka