kalendář ostravsko-opavské diecéze

2028 / 7

1 Sobota
  Sobota 12. týdne v mezidobí, ferie
  Sobotní památka Panny Marie, nezávazná památka
2 Neděle
  13. neděle v mezidobí, neděle
3 Pondělí
  Sv. Tomáše, apoštola, svátek
4 Úterý
  Úterý 13. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Prokopa, opata, nezávazná památka
  Sv. Alžběty Portugalské, nezávazná památka
5 Středa
  Sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy, slavnost
6 Čtvrtek
  Čtvrtek 13. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Marie Gorettiové, panny a mučednice, nezávazná památka
7 Pátek
  Pátek 13. týdne v mezidobí, ferie
8 Sobota
  Sobota 13. týdne v mezidobí, ferie
  Sobotní památka Panny Marie, nezávazná památka
9 Neděle
  14. neděle v mezidobí, neděle
10 Pondělí
  Pondělí 14. týdne v mezidobí, ferie
11 Úterý
  Sv. Benedikta, opata, patrona Evropy, svátek
12 Středa
  Středa 14. týdne v mezidobí, ferie
13 Čtvrtek
  Čtvrtek 14. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Jindřicha, nezávazná památka
14 Pátek
  Pátek 14. týdne v mezidobí, ferie
  Bl. Hroznaty, mučedníka, nezávazná památka
  Sv. Kamila de Lellis, kněze, nezávazná památka
15 Sobota
  Sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve, památka
16 Neděle
  15. neděle v mezidobí, neděle
17 Pondělí
  Pondělí 15. týdne v mezidobí, ferie
  Bl. Česlava a sv. Hyacinta, kněží, nezávazná památka
18 Úterý
  Úterý 15. týdne v mezidobí, ferie
19 Středa
  Středa 15. týdne v mezidobí, ferie
20 Čtvrtek
  Čtvrtek 15. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Apolináře, biskupa a mučedníka, nezávazná památka
21 Pátek
  Pátek 15. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Vavřince z Brindisi, kněze a učitele církve, nezávazná památka
22 Sobota
  Sv. Marie Magdalény, svátek
23 Neděle
  16. neděle v mezidobí, neděle
24 Pondělí
  Pondělí 16. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Šarbela Makhlūfa, kněze, nezávazná památka
25 Úterý
  Sv. Jakuba, apoštola, svátek
26 Středa
  Sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie, památka
27 Čtvrtek
  Sv. Gorazda a druhů, památka
28 Pátek
  Pátek 16. týdne v mezidobí, ferie
29 Sobota
  Sv. Marty, památka
30 Neděle
  17. neděle v mezidobí, neděle
31 Pondělí
  Sv. Ignáce z Loyoly, kněze, památka