kalendář ostravsko-opavské diecéze

2028 / 4

1 Sobota
  Sobota po 4. neděli postní, ferie
2 Neděle
  5. neděle postní
3 Pondělí
  Pondělí po 5. neděli postní, ferie
4 Úterý
  Úterý po 5. neděli postní, ferie
  Sv. Izidora, biskupa a učitele církve, připomínka
5 Středa
  Středa po 5. neděli postní, ferie
  Sv. Vincence Ferrerského, kněze, připomínka
6 Čtvrtek
  Čtvrtek po 5. neděli postní, ferie
7 Pátek
  Pátek po 5. neděli postní, ferie
  Sv. Jana Křtitele de la Salle, kněze, připomínka
8 Sobota
  Sobota po 5. neděli postní, ferie
9 Neděle
  Květná neděle
10 Pondělí
  Pondělí Svatého týdne
11 Úterý
  Úterý Svatého týdne
12 Středa
  Středa Svatého týdne
13 Čtvrtek
  Čtvrtek Svatého týdne
14 Pátek
  Velký pátek
15 Sobota
  Bílá sobota
16 Neděle
  Zmrtvýchvstání Páně
17 Pondělí
  Pondělí v oktávu velikonočním
18 Úterý
  Úterý v oktávu velikonočním
19 Středa
  Středa v oktávu velikonočním
20 Čtvrtek
  Čtvrtek v oktávu velikonočním
21 Pátek
  Pátek v oktávu velikonočním
22 Sobota
  Sobota v oktávu velikonočním
23 Neděle
  2. neděle velikonoční
24 Pondělí
  Pondělí po 2. neděli velikonoční, ferie
  Sv. Jiří, mučedníka, nezávazná památka
  Sv. Fidela ze Sigmaringy, kněze a mučedníka, nezávazná památka
25 Úterý
  Sv. Marka, evangelisty, svátek
26 Středa
  Středa po 2. neděli velikonoční, ferie
27 Čtvrtek
  Čtvrtek po 2. neděli velikonoční, ferie
28 Pátek
  Pátek po 2. neděli velikonoční, ferie
  Sv. Petra Chanela, kněze a mučedníka, nezávazná památka
  Sv. Ludvíka Marie Grigniona z Montfortu, kněze, nezávazná památka
29 Sobota
  Sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy, svátek
30 Neděle
  3. neděle velikonoční