kalendář moravské církevní provincie

2029 / 9

1 Sobota
  Sobota 21. týdne v mezidobí, ferie
  Sobotní památka Panny Marie, nezávazná památka
2 Neděle
  22. neděle v mezidobí, neděle
3 Pondělí
  Sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve, památka
4 Úterý
  Úterý 22. týdne v mezidobí, ferie
5 Středa
  Středa 22. týdne v mezidobí, ferie
  Bl. Terezie z Kalkaty, nezávazná památka
6 Čtvrtek
  Čtvrtek 22. týdne v mezidobí, ferie
7 Pátek
  Pátek 22. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka, nezávazná památka
8 Sobota
  Narození Panny Marie, svátek
9 Neděle
  23. neděle v mezidobí, neděle
10 Pondělí
  Pondělí 23. týdne v mezidobí, ferie
  Bl. Karla Spinoly, kněze a mučedníka, nezávazná památka
11 Úterý
  Úterý 23. týdne v mezidobí, ferie
12 Středa
  Středa 23. týdne v mezidobí, ferie
  Jména Panny Marie, nezávazná památka
13 Čtvrtek
  Sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve, památka
14 Pátek
  Povýšení svatého kříže, svátek
15 Sobota
  Panny Marie Bolestné, památka
16 Neděle
  24. neděle v mezidobí, neděle
17 Pondělí
  Pondělí 24. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Kornélia, papeže, a Cypriána, biskupa, mučedníků, nezávazná památka
  Sv. Roberta Bellarmina, biskupa a učitele církve, nezávazná památka
18 Úterý
  Úterý 24. týdne v mezidobí, ferie
19 Středa
  Středa 24. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Januária, biskupa a mučedníka, nezávazná památka
20 Čtvrtek
  Sv. Ondřeje Kim Tae-gỏna, kněze,Pavla Chõng Ha-sanga a druhů, mučedníků, památka
21 Pátek
  Sv. Matouše, apoštola a evangelisty, svátek
22 Sobota
  Sobota 24. týdne v mezidobí, ferie
  Sobotní památka Panny Marie, nezávazná památka
23 Neděle
  25. neděle v mezidobí, neděle
24 Pondělí
  Pondělí 25. týdne v mezidobí, ferie
25 Úterý
  Úterý 25. týdne v mezidobí, ferie
26 Středa
  Středa 25. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Kosmy a Damiána, mučedníků, nezávazná památka
27 Čtvrtek
  Sv. Vincence z Paula, kněze, památka
28 Pátek
  Sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa, slavnost
29 Sobota
  Sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů, svátek
30 Neděle
  26. neděle v mezidobí, neděle