kalendář moravské církevní provincie

2029 / 11

1 Čtvrtek
  Všech svatých, slavnost
2 Pátek
  Vzpomínka na všechny věrné zemřelé, slavnost
3 Sobota
  Sobota 30. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Martina de Porres, řeholníka, nezávazná památka
  Sobotní památka Panny Marie, nezávazná památka
4 Neděle
  31. neděle v mezidobí, neděle
5 Pondělí
  Pondělí 31. týdne v mezidobí, ferie
6 Úterý
  Úterý 31. týdne v mezidobí, ferie
7 Středa
  Středa 31. týdne v mezidobí, ferie
8 Čtvrtek
  Čtvrtek 31. týdne v mezidobí, ferie
9 Pátek
  Posvěcení lateránské baziliky, svátek
10 Sobota
  Sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve, památka
11 Neděle
  32. neděle v mezidobí, neděle
12 Pondělí
  Sv. Josafata, biskupa a mučedníka, památka
13 Úterý
  Sv. Anežky České, panny, památka
14 Středa
  Středa 32. týdne v mezidobí, ferie
15 Čtvrtek
  Čtvrtek 32. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Alberta Velikého, biskupa a učitele církve, nezávazná památka
16 Pátek
  Pátek 32. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Markéty Skotské, nezávazná památka
  sv. Gertrudy Veliké, panny, nezávazná památka
17 Sobota
  Sv. Alžběty Uherské, řeholnice, památka
18 Neděle
  33. neděle v mezidobí, neděle
19 Pondělí
  Pondělí 33. týdne v mezidobí, ferie
20 Úterý
  Úterý 33. týdne v mezidobí, ferie
21 Středa
  Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě, památka
22 Čtvrtek
  Sv. Cecílie, panny a mučednice, památka
23 Pátek
  Pátek 33. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Klementa I., papeže a mučedníka, nezávazná památka
  Sv. Kolumbána, opata, nezávazná památka
24 Sobota
  Sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze, a druhů, mučedníků, památka
25 Neděle
  Ježíše Krista krále, slavnost
26 Pondělí
  Pondělí 34. týdne v mezidobí, ferie
27 Úterý
  Úterý 34. týdne v mezidobí, ferie
28 Středa
  Středa 34. týdne v mezidobí, ferie
29 Čtvrtek
  Čtvrtek 34. týdne v mezidobí, ferie
30 Pátek
  Sv. Ondřeje, apoštola, svátek