kalendář moravské církevní provincie

2029 / 1

1 Pondělí
  Oktáv Narození Páně. Matky Boží, Panny Marie, slavnost
2 Úterý
  Sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve, památka
3 Středa
  Středa po oktávu Narození Páně, ferie
  Nejsvětějšího Jména Ježíš, nezávazná památka
4 Čtvrtek
  Čtvrtek po oktávu Narození Páně, ferie
5 Pátek
  Pátek po oktávu Narození Páně, ferie
6 Sobota
  Zjevení Páně
7 Neděle
  Křtu Páně, svátek
8 Pondělí
  Pondělí 1. týdne v mezidobí, ferie
9 Úterý
  Úterý 1. týdne v mezidobí, ferie
10 Středa
  Středa 1. týdne v mezidobí, ferie
11 Čtvrtek
  Čtvrtek 1. týdne v mezidobí, ferie
12 Pátek
  Pátek 1. týdne v mezidobí, ferie
13 Sobota
  Sobota 1. týdne v mezidobí, ferie
  sv. Hilaria, biskupa a učitele církve, nezávazná památka
  Sobotní památka Panny Marie, nezávazná památka
14 Neděle
  2. neděle v mezidobí, neděle
15 Pondělí
  Pondělí 2. týdne v mezidobí, ferie
16 Úterý
  Úterý 2. týdne v mezidobí, ferie
17 Středa
  Sv. Antonína, opata, památka
18 Čtvrtek
  Panny Marie, Matky jednoty křesťanů, památka
19 Pátek
  Pátek 2. týdne v mezidobí, ferie
20 Sobota
  Sobota 2. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Fabiána, papeže a mučedníka, nezávazná památka
  Sv. Šebestiána, mučedníka, nezávazná památka
  Sobotní památka Panny Marie, nezávazná památka
21 Neděle
  3. neděle v mezidobí, neděle
22 Pondělí
  Pondělí 3. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Vincence, jáhna a mučedníka, nezávazná památka
23 Úterý
  Úterý 3. týdne v mezidobí, ferie
24 Středa
  Sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve, památka
25 Čtvrtek
  Obrácení svatého Pavla, apoštola, svátek
26 Pátek
  Sv. Timoteje a Tita, biskupů, památka
27 Sobota
  Sobota 3. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Anděly Mericiové, panny, nezávazná památka
  Sobotní památka Panny Marie, nezávazná památka
28 Neděle
  4. neděle v mezidobí, neděle
29 Pondělí
  Pondělí 4. týdne v mezidobí, ferie
30 Úterý
  Úterý 4. týdne v mezidobí, ferie
31 Středa
  Sv. Jana Boska, kněze, památka