kalendář moravské církevní provincie

2029 / 7

1 Neděle
  13. neděle v mezidobí, neděle
2 Pondělí
  Pondělí 13. týdne v mezidobí, ferie
3 Úterý
  Sv. Tomáše, apoštola, svátek
4 Středa
  Středa 13. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Prokopa, opata, nezávazná památka
  Sv. Alžběty Portugalské, nezávazná památka
5 Čtvrtek
  Sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy, slavnost
6 Pátek
  Pátek 13. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Marie Gorettiové, panny a mučednice, nezávazná památka
7 Sobota
  Sobota 13. týdne v mezidobí, ferie
  Sobotní památka Panny Marie, nezávazná památka
8 Neděle
  14. neděle v mezidobí, neděle
9 Pondělí
  Pondělí 14. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Augustina Čao Žung, kněze, a druhů, mučedníků., nezávazná památka
10 Úterý
  Úterý 14. týdne v mezidobí, ferie
11 Středa
  Sv. Benedikta, opata, patrona Evropy, svátek
12 Čtvrtek
  Čtvrtek 14. týdne v mezidobí, ferie
13 Pátek
  Pátek 14. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Jindřicha, nezávazná památka
14 Sobota
  Sobota 14. týdne v mezidobí, ferie
  Bl. Hroznaty, mučedníka, nezávazná památka
  Sv. Kamila de Lellis, kněze, nezávazná památka
  Sobotní památka Panny Marie, nezávazná památka
15 Neděle
  15. neděle v mezidobí, neděle
16 Pondělí
  Pondělí 15. týdne v mezidobí, ferie
  Panny Marie Karmelské, nezávazná památka
17 Úterý
  Úterý 15. týdne v mezidobí, ferie
  Bl. Česlava a sv. Hyacinta, kněží, nezávazná památka
18 Středa
  Středa 15. týdne v mezidobí, ferie
19 Čtvrtek
  Čtvrtek 15. týdne v mezidobí, ferie
20 Pátek
  Pátek 15. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Apolináře, biskupa a mučedníka, nezávazná památka
21 Sobota
  Sobota 15. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Vavřince z Brindisi, kněze a učitele církve, nezávazná památka
  Sobotní památka Panny Marie, nezávazná památka
22 Neděle
  16. neděle v mezidobí, neděle
23 Pondělí
  Sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy, svátek
24 Úterý
  Úterý 16. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Šarbela Makhlūfa, kněze, nezávazná památka
25 Středa
  Sv. Jakuba, apoštola, svátek
26 Čtvrtek
  Sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie, památka
27 Pátek
  Sv. Gorazda a druhů, památka
28 Sobota
  Sobota 16. týdne v mezidobí, ferie
  Sobotní památka Panny Marie, nezávazná památka
29 Neděle
  17. neděle v mezidobí, neděle
30 Pondělí
  Pondělí 17. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Petra Chryzologa, biskupa a učitele církve, nezávazná památka
31 Úterý
  Sv. Ignáce z Loyoly, kněze, památka