kalendář moravské církevní provincie

2029 / 8

1 Středa
  Sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve, památka
2 Čtvrtek
  Čtvrtek 17. týdne v mezidobí, ferie
  Panny Marie Královny andělů, nezávazná památka
  sv. Eusebia z Vercelli, biskupa, nezávazná památka
  Sv. Petra Juliána Eymarda, kněze, nezávazná památka
3 Pátek
  Pátek 17. týdne v mezidobí, ferie
4 Sobota
  Sv. Jana Marie Vianneye, kněze, památka
5 Neděle
  18. neděle v mezidobí, neděle
6 Pondělí
  Proměnění Páně, svátek
7 Úterý
  Úterý 18. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Sixta II., papeže, a druhů, mučedníků, nezávazná památka
  Sv. Kajetána, kněze, nezávazná památka
8 Středa
  Sv. Dominika, kněze, památka
9 Čtvrtek
  Sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy, svátek
10 Pátek
  Sv. Vavřince, mučedníka, svátek
11 Sobota
  Sv. Kláry, panny, památka
12 Neděle
  19. neděle v mezidobí, neděle
13 Pondělí
  Pondělí 19. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Ponciána, papeže, a Hippolyta, kněze, mučedníků, nezávazná památka
14 Úterý
  Sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka, památka
15 Středa
  Nanebevzetí Panny Marie, slavnost
16 Čtvrtek
  Čtvrtek 19. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Štěpána Uherského, nezávazná památka
17 Pátek
  Pátek 19. týdne v mezidobí, ferie
18 Sobota
  Sobota 19. týdne v mezidobí, ferie
  Sobotní památka Panny Marie, nezávazná památka
19 Neděle
  20. neděle v mezidobí, neděle
20 Pondělí
  Sv. Bernarda, opata a učitele církve, památka
21 Úterý
  Sv. Pia X., papeže, památka
22 Středa
  Panny Marie Královny, památka
23 Čtvrtek
  Čtvrtek 20. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Růženy z Limy, panny, nezávazná památka
24 Pátek
  Sv. Bartoloměje, apoštola, svátek
25 Sobota
  Sobota 20. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Benedikta, Jana, Matouše, Izáka a Kristina, mučedníků, nezávazná památka
  Sv. Ludvíka, nezávazná památka
  Sv. Josefa Kalasanského, kněze, nezávazná památka
  Sobotní památka Panny Marie, nezávazná památka
26 Neděle
  21. neděle v mezidobí, neděle
27 Pondělí
  Sv. Moniky, památka
28 Úterý
  Sv. Augustina, biskupa a učitele církve, památka
29 Středa
  Umučení sv. Jana Křtitele, památka
30 Čtvrtek
  Čtvrtek 21. týdne v mezidobí, ferie
31 Pátek
  Pátek 21. týdne v mezidobí, ferie