kalendář moravské církevní provincie

2029 / 10

1 Pondělí
  Sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve, památka
2 Úterý
  Svatých andělů strážných, památka
3 Středa
  Středa 26. týdne v mezidobí, ferie
4 Čtvrtek
  Sv. Františka z Assisi, památka
5 Pátek
  Pátek 26. týdne v mezidobí, ferie
6 Sobota
  Sobota 26. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Bruna, kněze, nezávazná památka
  Sobotní památka Panny Marie, nezávazná památka
7 Neděle
  27. neděle v mezidobí, neděle
8 Pondělí
  Pondělí 27. týdne v mezidobí, ferie
9 Úterý
  Úterý 27. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Dionýsia, biskupa, a druhů, mučedníků, nezávazná památka
  Sv. Jana Leonardiho, kněze, nezávazná památka
10 Středa
  Středa 27. týdne v mezidobí, ferie
11 Čtvrtek
  Čtvrtek 27. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Jana XXIII., papeže, nezávazná památka
12 Pátek
  Pátek 27. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Radima, biskupa, nezávazná památka
13 Sobota
  Sobota 27. týdne v mezidobí, ferie
  Sobotní památka Panny Marie, nezávazná památka
14 Neděle
  28. neděle v mezidobí, neděle
15 Pondělí
  Sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve, památka
16 Úterý
  Úterý 28. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Hedviky, řeholnice, nezávazná památka
  Sv. Markéty Marie Alacoque, panny, nezávazná památka
17 Středa
  Sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka, památka
18 Čtvrtek
  Sv. Lukáše, evangelisty, svátek
19 Pátek
  Pátek 28. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Jana de Brébeuf a Izáka Joguese, kněží, a druhů, mučedníků, nezávazná památka
  Sv. Pavla od Kříže, kněze, nezávazná památka
20 Sobota
  Sobota 28. týdne v mezidobí, ferie
  Sobotní památka Panny Marie, nezávazná památka
21 Neděle
  29. neděle v mezidobí, neděle
22 Pondělí
  Pondělí 29. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Jana Pavla II., papeže, nezávazná památka
23 Úterý
  Úterý 29. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Jana Kapistránského, kněze, nezávazná památka
24 Středa
  Středa 29. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Antonína Marie Klareta, biskupa, nezávazná památka
25 Čtvrtek
  Čtvrtek 29. týdne v mezidobí, ferie
26 Pátek
  Pátek 29. týdne v mezidobí, ferie
27 Sobota
  Sobota 29. týdne v mezidobí, ferie
  Sobotní památka Panny Marie, nezávazná památka
28 Neděle
  30. neděle v mezidobí, neděle
29 Pondělí
  Pondělí 30. týdne v mezidobí, ferie
30 Úterý
  Úterý 30. týdne v mezidobí, ferie
31 Středa
  Středa 30. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Wolfganga, biskupa, nezávazná památka