kalendář moravské církevní provincie

2029 / 5

1 Úterý
  Úterý po 5. neděli velikonoční, ferie
  Sv. Josefa, dělníka, nezávazná památka
2 Středa
  Sv. Atanáše, biskupa a učitele církve, památka
3 Čtvrtek
  Sv. Filipa a Jakuba, apoštolů, svátek
4 Pátek
  Pátek po 5. neděli velikonoční, ferie
5 Sobota
  Sobota po 5. neděli velikonoční, ferie
6 Neděle
  6. neděle velikonoční
7 Pondělí
  Pondělí po 6. neděli velikonoční, ferie
8 Úterý
  Úterý po 6. neděli velikonoční, ferie
  Panny Marie, Prostřednice všech milostí, nezávazná památka
9 Středa
  Středa po 6. neděli velikonoční, ferie
10 Čtvrtek
  Nanebevstoupení Páně
11 Pátek
  Pátek po 6. neděli velikonoční, ferie
12 Sobota
  Sobota po 6. neděli velikonoční, ferie
  Sv. Nerea a Achillea, mučedníků, nezávazná památka
  Sv. Pankráce, mučedníka, nezávazná památka
13 Neděle
  7. neděle velikonoční
14 Pondělí
  Sv. Matěje, apoštola, svátek
15 Úterý
  Úterý po 7. neděli velikonoční, ferie
16 Středa
  Sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech, svátek
17 Čtvrtek
  Čtvrtek po 7. neděli velikonoční, ferie
18 Pátek
  Pátek po 7. neděli velikonoční, ferie
  Sv. Jana I., papeže a mučedníka, nezávazná památka
19 Sobota
  Sobota po 7. neděli velikonoční, ferie
20 Neděle
  Seslání Ducha svatého
21 Pondělí
  Panny Marie, Matky církve, památka
22 Úterý
  Úterý 7. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Rity z Cascie, řeholnice, nezávazná památka
23 Středa
  Středa 7. týdne v mezidobí, ferie
24 Čtvrtek
  Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze, svátek
25 Pátek
  Pátek 7. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve, nezávazná památka
  Sv. Řehoře VII., papeže, nezávazná památka
  Sv. Marie Magdalény de 'Pazzi, panny, nezávazná památka
26 Sobota
  Sv. Filipa Neriho, kněze, památka
27 Neděle
  Nejsvětější Trojice, slavnost
28 Pondělí
  Pondělí 8. týdne v mezidobí, ferie
29 Úterý
  Úterý 8. týdne v mezidobí, ferie
30 Středa
  Středa 8. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Zdislavy, nezávazná památka
31 Čtvrtek
  Těla a krve Páně, slavnost