kalendář moravské církevní provincie

2029 / 4

1 Neděle
  Zmrtvýchvstání Páně
2 Pondělí
  Pondělí v oktávu velikonočním
3 Úterý
  Úterý v oktávu velikonočním
4 Středa
  Středa v oktávu velikonočním
5 Čtvrtek
  Čtvrtek v oktávu velikonočním
6 Pátek
  Pátek v oktávu velikonočním
7 Sobota
  Sobota v oktávu velikonočním
8 Neděle
  2. neděle velikonoční
9 Pondělí
  Zvěstování Páně, slavnost
10 Úterý
  Úterý po 2. neděli velikonoční, ferie
11 Středa
  Sv. Stanislava, biskupa a mučedníka, památka
12 Čtvrtek
  Čtvrtek po 2. neděli velikonoční, ferie
13 Pátek
  Pátek po 2. neděli velikonoční, ferie
  Sv. Martina I., papeže a mučedníka, nezávazná památka
14 Sobota
  Sobota po 2. neděli velikonoční, ferie
15 Neděle
  3. neděle velikonoční
16 Pondělí
  Pondělí po 3. neděli velikonoční, ferie
17 Úterý
  Úterý po 3. neděli velikonoční, ferie
18 Středa
  Středa po 3. neděli velikonoční, ferie
19 Čtvrtek
  Čtvrtek po 3. neděli velikonoční, ferie
20 Pátek
  Pátek po 3. neděli velikonoční, ferie
21 Sobota
  Sobota po 3. neděli velikonoční, ferie
  Sv. Anselma, biskupa a učitele církve, nezávazná památka
22 Neděle
  4. neděle velikonoční
23 Pondělí
  Sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka, hlavního patrona pražské arcidiecéze, svátek
24 Úterý
  Úterý po 4. neděli velikonoční, ferie
  Sv. Jiří, mučedníka, nezávazná památka
  Sv. Fidela ze Sigmaringy, kněze a mučedníka, nezávazná památka
25 Středa
  Sv. Marka, evangelisty, svátek
26 Čtvrtek
  Čtvrtek po 4. neděli velikonoční, ferie
27 Pátek
  Pátek po 4. neděli velikonoční, ferie
28 Sobota
  Sobota po 4. neděli velikonoční, ferie
  Sv. Petra Chanela, kněze a mučedníka, nezávazná památka
  Sv. Ludvíka Marie Grigniona z Montfortu, kněze, nezávazná památka
29 Neděle
  5. neděle velikonoční
30 Pondělí
  Pondělí po 5. neděli velikonoční, ferie
  Sv. Zikmunda, mučedníka, nezávazná památka
  Sv. Pia V., papeže, nezávazná památka