kalendář moravské církevní provincie

2029 / 3

1 Čtvrtek
  Čtvrtek po 2. neděli postní, ferie
2 Pátek
  Pátek po 2. neděli postní, ferie
3 Sobota
  Sobota po 2. neděli postní, ferie
4 Neděle
  3. neděle postní
5 Pondělí
  Pondělí po 3. neděli postní, ferie
6 Úterý
  Úterý po 3. neděli postní, ferie
7 Středa
  Středa po 3. neděli postní, ferie
  Sv. Perpetuy a Felicity, mučednic, připomínka
8 Čtvrtek
  Čtvrtek po 3. neděli postní, ferie
  Sv. Jana z Boha, řeholníka, připomínka
9 Pátek
  Pátek po 3. neděli postní, ferie
  Sv. Františky Římské, řeholnice, připomínka
10 Sobota
  Sobota po 3. neděli postní, ferie
  Sv. Jana Ogilvie, kněze a mučedníka, připomínka
11 Neděle
  4. neděle postní
12 Pondělí
  Pondělí po 4. neděli postní, ferie
13 Úterý
  Úterý po 4. neděli postní, ferie
14 Středa
  Středa po 4. neděli postní, ferie
15 Čtvrtek
  Čtvrtek po 4. neděli postní, ferie
16 Pátek
  Pátek po 4. neděli postní, ferie
17 Sobota
  Sobota po 4. neděli postní, ferie
  Sv. Patrika, biskupa, připomínka
18 Neděle
  5. neděle postní
19 Pondělí
  Sv. Josefa, Snoubence Panny Marie, slavnost
20 Úterý
  Úterý po 5. neděli postní, ferie
21 Středa
  Středa po 5. neděli postní, ferie
22 Čtvrtek
  Čtvrtek po 5. neděli postní, ferie
23 Pátek
  Pátek po 5. neděli postní, ferie
  Sv. Turibia z Mongroveja, biskupa, připomínka
24 Sobota
  Sobota po 5. neděli postní, ferie
25 Neděle
  Květná neděle
26 Pondělí
  Pondělí Svatého týdne
27 Úterý
  Úterý Svatého týdne
28 Středa
  Středa Svatého týdne
29 Čtvrtek
  Čtvrtek Svatého týdne
30 Pátek
  Velký pátek
31 Sobota
  Bílá sobota