kalendář moravské církevní provincie

2026 / 9

1 Úterý
  Úterý 22. týdne v mezidobí, ferie
2 Středa
  Středa 22. týdne v mezidobí, ferie
3 Čtvrtek
  Sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve, památka
4 Pátek
  Pátek 22. týdne v mezidobí, ferie
5 Sobota
  Sobota 22. týdne v mezidobí, ferie
  Bl. Terezie z Kalkaty, nezávazná památka
  Sobotní památka Panny Marie, nezávazná památka
6 Neděle
  23. neděle v mezidobí, neděle
7 Pondělí
  Pondělí 23. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka, nezávazná památka
8 Úterý
  Narození Panny Marie, svátek
9 Středa
  Středa 23. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Petra Klavera, kněze, nezávazná památka
10 Čtvrtek
  Čtvrtek 23. týdne v mezidobí, ferie
  Bl. Karla Spinoly, kněze a mučedníka, nezávazná památka
11 Pátek
  Pátek 23. týdne v mezidobí, ferie
12 Sobota
  Sobota 23. týdne v mezidobí, ferie
  Jména Panny Marie, nezávazná památka
  Sobotní památka Panny Marie, nezávazná památka
13 Neděle
  24. neděle v mezidobí, neděle
14 Pondělí
  Povýšení svatého kříže, svátek
15 Úterý
  Panny Marie Bolestné, památka
16 Středa
  Středa 24. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Ludmily, mučednice, nezávazná památka
17 Čtvrtek
  Čtvrtek 24. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Kornélia, papeže, a Cypriána, biskupa, mučedníků, nezávazná památka
  Sv. Roberta Bellarmina, biskupa a učitele církve, nezávazná památka
18 Pátek
  Pátek 24. týdne v mezidobí, ferie
19 Sobota
  Sobota 24. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Januária, biskupa a mučedníka, nezávazná památka
  Sobotní památka Panny Marie, nezávazná památka
20 Neděle
  25. neděle v mezidobí, neděle
21 Pondělí
  Sv. Matouše, apoštola a evangelisty, svátek
22 Úterý
  Úterý 25. týdne v mezidobí, ferie
23 Středa
  Středa 25. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Pia z Pietrelciny, kněze, nezávazná památka
24 Čtvrtek
  Čtvrtek 25. týdne v mezidobí, ferie
25 Pátek
  Pátek 25. týdne v mezidobí, ferie
26 Sobota
  Sobota 25. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Kosmy a Damiána, mučedníků, nezávazná památka
  Sobotní památka Panny Marie, nezávazná památka
27 Neděle
  26. neděle v mezidobí, neděle
28 Pondělí
  Sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa, slavnost
29 Úterý
  Sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů, svátek
30 Středa
  Sv. Jeronýma, kněze a učitele církve, památka