kalendář moravské církevní provincie

2026 / 11

1 Neděle
  Všech svatých, slavnost
2 Pondělí
  Vzpomínka na všechny věrné zemřelé, slavnost
3 Úterý
  Úterý 31. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Martina de Porres, řeholníka, nezávazná památka
4 Středa
  Sv. Karla Boromejského, biskupa, památka
5 Čtvrtek
  Čtvrtek 31. týdne v mezidobí, ferie
6 Pátek
  Pátek 31. týdne v mezidobí, ferie
7 Sobota
  Sobota 31. týdne v mezidobí, ferie
  Sobotní památka Panny Marie, nezávazná památka
8 Neděle
  32. neděle v mezidobí, neděle
9 Pondělí
  Posvěcení lateránské baziliky, svátek
10 Úterý
  Sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve, památka
11 Středa
  Sv. Martina, biskupa, památka
12 Čtvrtek
  Sv. Josafata, biskupa a mučedníka, památka
13 Pátek
  Sv. Anežky České, panny, památka
14 Sobota
  Sobota 32. týdne v mezidobí, ferie
  Sobotní památka Panny Marie, nezávazná památka
15 Neděle
  33. neděle v mezidobí, neděle
16 Pondělí
  Pondělí 33. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Markéty Skotské, nezávazná památka
  sv. Gertrudy Veliké, panny, nezávazná památka
17 Úterý
  Sv. Alžběty Uherské, řeholnice, památka
18 Středa
  Středa 33. týdne v mezidobí, ferie
  Posvěcení římských bazilik svatých apoštolů Petra a Pavla, nezávazná památka
19 Čtvrtek
  Čtvrtek 33. týdne v mezidobí, ferie
20 Pátek
  Pátek 33. týdne v mezidobí, ferie
21 Sobota
  Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě, památka
22 Neděle
  Ježíše Krista krále, slavnost
23 Pondělí
  Pondělí 34. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Klementa I., papeže a mučedníka, nezávazná památka
  Sv. Kolumbána, opata, nezávazná památka
24 Úterý
  Sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze, a druhů, mučedníků, památka
25 Středa
  Středa 34. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice, nezávazná památka
26 Čtvrtek
  Čtvrtek 34. týdne v mezidobí, ferie
27 Pátek
  Pátek 34. týdne v mezidobí, ferie
28 Sobota
  Sobota 34. týdne v mezidobí, ferie
  Sobotní památka Panny Marie, nezávazná památka
29 Neděle
  1. neděle adventní
30 Pondělí
  Sv. Ondřeje, apoštola, svátek