kalendář moravské církevní provincie

2026 / 4

1 Středa
  Středa Svatého týdne
2 Čtvrtek
  Čtvrtek Svatého týdne
3 Pátek
  Velký pátek
4 Sobota
  Bílá sobota
5 Neděle
  Zmrtvýchvstání Páně
6 Pondělí
  Pondělí v oktávu velikonočním
7 Úterý
  Úterý v oktávu velikonočním
8 Středa
  Středa v oktávu velikonočním
9 Čtvrtek
  Čtvrtek v oktávu velikonočním
10 Pátek
  Pátek v oktávu velikonočním
11 Sobota
  Sobota v oktávu velikonočním
12 Neděle
  2. neděle velikonoční
13 Pondělí
  Pondělí po 2. neděli velikonoční, ferie
  Sv. Martina I., papeže a mučedníka, nezávazná památka
14 Úterý
  Úterý po 2. neděli velikonoční, ferie
15 Středa
  Středa po 2. neděli velikonoční, ferie
16 Čtvrtek
  Čtvrtek po 2. neděli velikonoční, ferie
17 Pátek
  Pátek po 2. neděli velikonoční, ferie
18 Sobota
  Sobota po 2. neděli velikonoční, ferie
19 Neděle
  3. neděle velikonoční
20 Pondělí
  Pondělí po 3. neděli velikonoční, ferie
21 Úterý
  Úterý po 3. neděli velikonoční, ferie
  Sv. Anselma, biskupa a učitele církve, nezávazná památka
22 Středa
  Středa po 3. neděli velikonoční, ferie
23 Čtvrtek
  Sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka, hlavního patrona pražské arcidiecéze, svátek
24 Pátek
  Pátek po 3. neděli velikonoční, ferie
  Sv. Jiří, mučedníka, nezávazná památka
  Sv. Fidela ze Sigmaringy, kněze a mučedníka, nezávazná památka
25 Sobota
  Sv. Marka, evangelisty, svátek
26 Neděle
  4. neděle velikonoční
27 Pondělí
  Pondělí po 4. neděli velikonoční, ferie
28 Úterý
  Úterý po 4. neděli velikonoční, ferie
  Sv. Petra Chanela, kněze a mučedníka, nezávazná památka
  Sv. Ludvíka Marie Grigniona z Montfortu, kněze, nezávazná památka
29 Středa
  Sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy, svátek
30 Čtvrtek
  Čtvrtek po 4. neděli velikonoční, ferie
  Sv. Zikmunda, mučedníka, nezávazná památka
  Sv. Pia V., papeže, nezávazná památka