kalendář moravské církevní provincie

2026 / 10

1 Čtvrtek
  Sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve, památka
2 Pátek
  Svatých andělů strážných, památka
3 Sobota
  Sobota 26. týdne v mezidobí, ferie
  Sobotní památka Panny Marie, nezávazná památka
4 Neděle
  27. neděle v mezidobí, neděle
5 Pondělí
  Pondělí 27. týdne v mezidobí, ferie
6 Úterý
  Úterý 27. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Bruna, kněze, nezávazná památka
7 Středa
  Panny Marie Růžencové, památka
8 Čtvrtek
  Čtvrtek 27. týdne v mezidobí, ferie
9 Pátek
  Pátek 27. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Dionýsia, biskupa, a druhů, mučedníků, nezávazná památka
  Sv. Jana Leonardiho, kněze, nezávazná památka
10 Sobota
  Sobota 27. týdne v mezidobí, ferie
  Sobotní památka Panny Marie, nezávazná památka
11 Neděle
  28. neděle v mezidobí, neděle
12 Pondělí
  Pondělí 28. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Radima, biskupa, nezávazná památka
13 Úterý
  Úterý 28. týdne v mezidobí, ferie
14 Středa
  Středa 28. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Kalista I., papeže a mučedníka, nezávazná památka
15 Čtvrtek
  Sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve, památka
16 Pátek
  Pátek 28. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Hedviky, řeholnice, nezávazná památka
  Sv. Markéty Marie Alacoque, panny, nezávazná památka
17 Sobota
  Sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka, památka
18 Neděle
  29. neděle v mezidobí, neděle
19 Pondělí
  Pondělí 29. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Jana de Brébeuf a Izáka Joguese, kněží, a druhů, mučedníků, nezávazná památka
  Sv. Pavla od Kříže, kněze, nezávazná památka
20 Úterý
  Úterý 29. týdne v mezidobí, ferie
21 Středa
  Středa 29. týdne v mezidobí, ferie
  Bl. Karla Rakouského, nezávazná památka
22 Čtvrtek
  Čtvrtek 29. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Jana Pavla II., papeže, nezávazná památka
23 Pátek
  Pátek 29. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Jana Kapistránského, kněze, nezávazná památka
24 Sobota
  Sobota 29. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Antonína Marie Klareta, biskupa, nezávazná památka
  Sobotní památka Panny Marie, nezávazná památka
25 Neděle
  30. neděle v mezidobí, neděle
26 Pondělí
  Pondělí 30. týdne v mezidobí, ferie
27 Úterý
  Úterý 30. týdne v mezidobí, ferie
28 Středa
  Sv. Šimona a Judy, apoštolů, svátek
29 Čtvrtek
  Čtvrtek 30. týdne v mezidobí, ferie
30 Pátek
  Pátek 30. týdne v mezidobí, ferie
31 Sobota
  Sobota 30. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Wolfganga, biskupa, nezávazná památka
  Sobotní památka Panny Marie, nezávazná památka