kalendář moravské církevní provincie

2026 / 8

1 Sobota
  Sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve, památka
2 Neděle
  18. neděle v mezidobí, neděle
3 Pondělí
  Pondělí 18. týdne v mezidobí, ferie
4 Úterý
  Sv. Jana Marie Vianneye, kněze, památka
5 Středa
  Středa 18. týdne v mezidobí, ferie
  Posvěcení římské baziliky Panny Marie, nezávazná památka
6 Čtvrtek
  Proměnění Páně, svátek
7 Pátek
  Pátek 18. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Sixta II., papeže, a druhů, mučedníků, nezávazná památka
  Sv. Kajetána, kněze, nezávazná památka
8 Sobota
  Sv. Dominika, kněze, památka
9 Neděle
  19. neděle v mezidobí, neděle
10 Pondělí
  Sv. Vavřince, mučedníka, svátek
11 Úterý
  Sv. Kláry, panny, památka
12 Středa
  Středa 19. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Jany Františky de Chantal, řeholnice, nezávazná památka
13 Čtvrtek
  Čtvrtek 19. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Ponciána, papeže, a Hippolyta, kněze, mučedníků, nezávazná památka
14 Pátek
  Sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka, památka
15 Sobota
  Nanebevzetí Panny Marie, slavnost
16 Neděle
  20. neděle v mezidobí, neděle
17 Pondělí
  Pondělí 20. týdne v mezidobí, ferie
18 Úterý
  Úterý 20. týdne v mezidobí, ferie
19 Středa
  Středa 20. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Jana Eudese, kněze, nezávazná památka
20 Čtvrtek
  Sv. Bernarda, opata a učitele církve, památka
21 Pátek
  Sv. Pia X., papeže, památka
22 Sobota
  Panny Marie Královny, památka
23 Neděle
  21. neděle v mezidobí, neděle
24 Pondělí
  Sv. Bartoloměje, apoštola, svátek
25 Úterý
  Úterý 21. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Benedikta, Jana, Matouše, Izáka a Kristina, mučedníků, nezávazná památka
  Sv. Ludvíka, nezávazná památka
  Sv. Josefa Kalasanského, kněze, nezávazná památka
26 Středa
  Středa 21. týdne v mezidobí, ferie
27 Čtvrtek
  Sv. Moniky, památka
28 Pátek
  Sv. Augustina, biskupa a učitele církve, památka
29 Sobota
  Umučení sv. Jana Křtitele, památka
30 Neděle
  22. neděle v mezidobí, neděle
31 Pondělí
  Pondělí 22. týdne v mezidobí, ferie