kalendář moravské církevní provincie

2026 / 3

1 Neděle
  2. neděle postní
2 Pondělí
  Pondělí po 2. neděli postní, ferie
3 Úterý
  Úterý po 2. neděli postní, ferie
4 Středa
  Středa po 2. neděli postní, ferie
  Sv. Kazimíra, připomínka
5 Čtvrtek
  Čtvrtek po 2. neděli postní, ferie
6 Pátek
  Pátek po 2. neděli postní, ferie
7 Sobota
  Sobota po 2. neděli postní, ferie
  Sv. Perpetuy a Felicity, mučednic, připomínka
8 Neděle
  3. neděle postní
9 Pondělí
  Pondělí po 3. neděli postní, ferie
  Sv. Františky Římské, řeholnice, připomínka
10 Úterý
  Úterý po 3. neděli postní, ferie
  Sv. Jana Ogilvie, kněze a mučedníka, připomínka
11 Středa
  Středa po 3. neděli postní, ferie
12 Čtvrtek
  Čtvrtek po 3. neděli postní, ferie
13 Pátek
  Pátek po 3. neděli postní, ferie
14 Sobota
  Sobota po 3. neděli postní, ferie
15 Neděle
  4. neděle postní
16 Pondělí
  Pondělí po 4. neděli postní, ferie
17 Úterý
  Úterý po 4. neděli postní, ferie
  Sv. Patrika, biskupa, připomínka
18 Středa
  Středa po 4. neděli postní, ferie
  Sv. Cyrila Jeruzalémského, biskupa a učitele církve, připomínka
19 Čtvrtek
  Sv. Josefa, Snoubence Panny Marie, slavnost
20 Pátek
  Pátek po 4. neděli postní, ferie
21 Sobota
  Sobota po 4. neděli postní, ferie
22 Neděle
  5. neděle postní
23 Pondělí
  Pondělí po 5. neděli postní, ferie
  Sv. Turibia z Mongroveja, biskupa, připomínka
24 Úterý
  Úterý po 5. neděli postní, ferie
25 Středa
  Zvěstování Páně, slavnost
26 Čtvrtek
  Čtvrtek po 5. neděli postní, ferie
27 Pátek
  Pátek po 5. neděli postní, ferie
28 Sobota
  Sobota po 5. neděli postní, ferie
29 Neděle
  Květná neděle
30 Pondělí
  Pondělí Svatého týdne
31 Úterý
  Úterý Svatého týdne