kalendář moravské církevní provincie

2026 / 6

1 Pondělí
  Sv. Justina, mučedníka, památka
2 Úterý
  Úterý 9. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Marcelina a Petra, mučedníků, nezávazná památka
3 Středa
  Sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků, památka
4 Čtvrtek
  Těla a krve Páně, slavnost
5 Pátek
  Sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka, památka
6 Sobota
  Sobota 9. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Norberta, biskupa, nezávazná památka
  Sobotní památka Panny Marie, nezávazná památka
7 Neděle
  10. neděle v mezidobí, neděle
8 Pondělí
  Pondělí 10. týdne v mezidobí, ferie
9 Úterý
  Úterý 10. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Efréma Syrského, jáhna a učitele církve, nezávazná památka
10 Středa
  Středa 10. týdne v mezidobí, ferie
11 Čtvrtek
  Sv. Barnabáše, apoštola, památka
12 Pátek
  Nejsvětějšího srdce Ježíšova, slavnost
13 Sobota
  Sobota 10. týdne v mezidobí, ferie
  Neposkvrněného Srdce Panny Marie, nezávazná památka
  Sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve, nezávazná památka
14 Neděle
  11. neděle v mezidobí, neděle
15 Pondělí
  Pondělí 11. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Víta, mučedníka, nezávazná památka
16 Úterý
  Úterý 11. týdne v mezidobí, ferie
17 Středa
  Středa 11. týdne v mezidobí, ferie
18 Čtvrtek
  Čtvrtek 11. týdne v mezidobí, ferie
19 Pátek
  Pátek 11. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa, nezávazná památka
  Sv. Romualda, opata, nezávazná památka
20 Sobota
  Sobota 11. týdne v mezidobí, ferie
  Sobotní památka Panny Marie, nezávazná památka
21 Neděle
  12. neděle v mezidobí, neděle
22 Pondělí
  Pondělí 12. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Paulína Nolánského, biskupa, nezávazná památka
  Sv. Jana Fishera, biskupa a Tomáše Mora, mučedníků, nezávazná památka
23 Úterý
  Úterý 12. týdne v mezidobí, ferie
24 Středa
  Narození svatého Jana Křtitele, slavnost
25 Čtvrtek
  Čtvrtek 12. týdne v mezidobí, ferie
26 Pátek
  Pátek 12. týdne v mezidobí, ferie
27 Sobota
  Sobota 12. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učitele církve, nezávazná památka
  Sobotní památka Panny Marie, nezávazná památka
28 Neděle
  13. neděle v mezidobí, neděle
29 Pondělí
  Sv. Petra a Pavla, apoštolů, slavnost
30 Úterý
  Úterý 13. týdne v mezidobí, ferie
  Svatých prvomučedníků římských, nezávazná památka