kalendář moravské církevní provincie

2026 / 1

1 Čtvrtek
  Oktáv Narození Páně. Matky Boží, Panny Marie, slavnost
2 Pátek
  Sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve, památka
3 Sobota
  Sobota po oktávu Narození Páně, ferie
  Nejsvětějšího Jména Ježíš, nezávazná památka
4 Neděle
  2. neděle po Narození Páně, neděle
5 Pondělí
  Pondělí po oktávu Narození Páně, ferie
6 Úterý
  Zjevení Páně
7 Středa
  Středa po Zjevení Páně, ferie
  sv. Rajmunda z Peñafortu, kněze, nezávazná památka
8 Čtvrtek
  Čtvrtek po Zjevení Páně, ferie
9 Pátek
  Pátek po Zjevení Páně, ferie
10 Sobota
  Sobota po Zjevení Páně, ferie
11 Neděle
  Křtu Páně, svátek
12 Pondělí
  Pondělí 1. týdne v mezidobí, ferie
13 Úterý
  Úterý 1. týdne v mezidobí, ferie
  sv. Hilaria, biskupa a učitele církve, nezávazná památka
14 Středa
  Středa 1. týdne v mezidobí, ferie
15 Čtvrtek
  Čtvrtek 1. týdne v mezidobí, ferie
16 Pátek
  Pátek 1. týdne v mezidobí, ferie
17 Sobota
  Sv. Antonína, opata, památka
18 Neděle
  2. neděle v mezidobí, neděle
19 Pondělí
  Pondělí 2. týdne v mezidobí, ferie
20 Úterý
  Úterý 2. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Fabiána, papeže a mučedníka, nezávazná památka
  Sv. Šebestiána, mučedníka, nezávazná památka
21 Středa
  Sv. Anežky Římské, panny a mučednice, památka
22 Čtvrtek
  Čtvrtek 2. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Vincence, jáhna a mučedníka, nezávazná památka
23 Pátek
  Pátek 2. týdne v mezidobí, ferie
24 Sobota
  Sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve, památka
25 Neděle
  3. neděle v mezidobí, neděle
26 Pondělí
  Sv. Timoteje a Tita, biskupů, památka
27 Úterý
  Úterý 3. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Anděly Mericiové, panny, nezávazná památka
28 Středa
  Sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve, památka
29 Čtvrtek
  Čtvrtek 3. týdne v mezidobí, ferie
30 Pátek
  Pátek 3. týdne v mezidobí, ferie
31 Sobota
  Sv. Jana Boska, kněze, památka