kalendář české církevní provincie

2025 / 7

1 Úterý
  Úterý 13. týdne v mezidobí, ferie
2 Středa
  Středa 13. týdne v mezidobí, ferie
3 Čtvrtek
  Sv. Tomáše, apoštola, svátek
4 Pátek
  Sv. Prokopa, opata, památka
5 Sobota
  Sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy, slavnost
6 Neděle
  14. neděle v mezidobí, neděle
7 Pondělí
  Pondělí 14. týdne v mezidobí, ferie
8 Úterý
  Úterý 14. týdne v mezidobí, ferie
9 Středa
  Středa 14. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Augustina Čao Žung, kněze, a druhů, mučedníků., nezávazná památka
10 Čtvrtek
  Čtvrtek 14. týdne v mezidobí, ferie
11 Pátek
  Sv. Benedikta, opata, patrona Evropy, svátek
12 Sobota
  Sobota 14. týdne v mezidobí, ferie
  Sobotní památka Panny Marie, nezávazná památka
13 Neděle
  15. neděle v mezidobí, neděle
14 Pondělí
  Pondělí 15. týdne v mezidobí, ferie
  Bl. Hroznaty, mučedníka, nezávazná památka
  Sv. Kamila de Lellis, kněze, nezávazná památka
15 Úterý
  Sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve, památka
16 Středa
  Středa 15. týdne v mezidobí, ferie
  Panny Marie Karmelské, nezávazná památka
17 Čtvrtek
  Čtvrtek 15. týdne v mezidobí, ferie
  Bl. Česlava a sv. Hyacinta, kněží, nezávazná památka
18 Pátek
  Pátek 15. týdne v mezidobí, ferie
19 Sobota
  Sobota 15. týdne v mezidobí, ferie
  Sobotní památka Panny Marie, nezávazná památka
20 Neděle
  16. neděle v mezidobí, neděle
21 Pondělí
  Pondělí 16. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Vavřince z Brindisi, kněze a učitele církve, nezávazná památka
22 Úterý
  Sv. Marie Magdalény, svátek
23 Středa
  Sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy, svátek
24 Čtvrtek
  Čtvrtek 16. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Šarbela Makhlūfa, kněze, nezávazná památka
25 Pátek
  Sv. Jakuba, apoštola, svátek
26 Sobota
  Sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie, památka
27 Neděle
  17. neděle v mezidobí, neděle
28 Pondělí
  Pondělí 17. týdne v mezidobí, ferie
29 Úterý
  Sv. Marty, památka
30 Středa
  Středa 17. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Petra Chryzologa, biskupa a učitele církve, nezávazná památka
31 Čtvrtek
  Sv. Ignáce z Loyoly, kněze, památka