kalendář české církevní provincie

2025 / 11

1 Sobota
  Všech svatých, slavnost
2 Neděle
  Vzpomínka na všechny věrné zemřelé, slavnost
3 Pondělí
  Pondělí 31. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Martina de Porres, řeholníka, nezávazná památka
4 Úterý
  Sv. Karla Boromejského, biskupa, památka
5 Středa
  Středa 31. týdne v mezidobí, ferie
6 Čtvrtek
  Čtvrtek 31. týdne v mezidobí, ferie
7 Pátek
  Pátek 31. týdne v mezidobí, ferie
8 Sobota
  Sobota 31. týdne v mezidobí, ferie
  Sobotní památka Panny Marie, nezávazná památka
9 Neděle
  32. neděle v mezidobí, neděle
10 Pondělí
  Sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve, památka
11 Úterý
  Sv. Martina, biskupa, památka
12 Středa
  Sv. Josafata, biskupa a mučedníka, památka
13 Čtvrtek
  Sv. Anežky České, panny, památka
14 Pátek
  Pátek 32. týdne v mezidobí, ferie
15 Sobota
  Sobota 32. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Alberta Velikého, biskupa a učitele církve, nezávazná památka
  Sobotní památka Panny Marie, nezávazná památka
16 Neděle
  33. neděle v mezidobí, neděle
17 Pondělí
  Sv. Alžběty Uherské, řeholnice, památka
18 Úterý
  Úterý 33. týdne v mezidobí, ferie
  Posvěcení římských bazilik svatých apoštolů Petra a Pavla, nezávazná památka
19 Středa
  Středa 33. týdne v mezidobí, ferie
20 Čtvrtek
  Čtvrtek 33. týdne v mezidobí, ferie
21 Pátek
  Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě, památka
22 Sobota
  Sv. Cecílie, panny a mučednice, památka
23 Neděle
  Ježíše Krista krále, slavnost
24 Pondělí
  Sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze, a druhů, mučedníků, památka
25 Úterý
  Úterý 34. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice, nezávazná památka
26 Středa
  Středa 34. týdne v mezidobí, ferie
27 Čtvrtek
  Čtvrtek 34. týdne v mezidobí, ferie
28 Pátek
  Pátek 34. týdne v mezidobí, ferie
29 Sobota
  Sobota 34. týdne v mezidobí, ferie
  Sobotní památka Panny Marie, nezávazná památka
30 Neděle
  1. neděle adventní