kalendář české církevní provincie

2025 / 5

1 Čtvrtek
  Čtvrtek po 2. neděli velikonoční, ferie
  Sv. Josefa, dělníka, nezávazná památka
2 Pátek
  Sv. Atanáše, biskupa a učitele církve, památka
3 Sobota
  Sv. Filipa a Jakuba, apoštolů, svátek
4 Neděle
  3. neděle velikonoční
5 Pondělí
  Pondělí po 3. neděli velikonoční, ferie
6 Úterý
  Úterý po 3. neděli velikonoční, ferie
  Sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka, nezávazná památka
7 Středa
  Středa po 3. neděli velikonoční, ferie
8 Čtvrtek
  Čtvrtek po 3. neděli velikonoční, ferie
  Panny Marie, Prostřednice všech milostí, nezávazná památka
9 Pátek
  Pátek po 3. neděli velikonoční, ferie
10 Sobota
  Sobota po 3. neděli velikonoční, ferie
11 Neděle
  4. neděle velikonoční
12 Pondělí
  Pondělí po 4. neděli velikonoční, ferie
  Sv. Nerea a Achillea, mučedníků, nezávazná památka
  Sv. Pankráce, mučedníka, nezávazná památka
13 Úterý
  Úterý po 4. neděli velikonoční, ferie
  Panny Marie Fatimské, nezávazná památka
14 Středa
  Sv. Matěje, apoštola, svátek
15 Čtvrtek
  Čtvrtek po 4. neděli velikonoční, ferie
16 Pátek
  Sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech, svátek
17 Sobota
  Sobota po 4. neděli velikonoční, ferie
18 Neděle
  5. neděle velikonoční
19 Pondělí
  Pondělí po 5. neděli velikonoční, ferie
20 Úterý
  Úterý po 5. neděli velikonoční, ferie
  Sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze, nezávazná památka
  Sv. Bernardina Sienského, kněze, nezávazná památka
21 Středa
  Středa po 5. neděli velikonoční, ferie
  Sv. Kryštofa Magallanese, kněze a druhů, mučedníků, nezávazná památka
22 Čtvrtek
  Čtvrtek po 5. neděli velikonoční, ferie
  Sv. Rity z Cascie, řeholnice, nezávazná památka
23 Pátek
  Pátek po 5. neděli velikonoční, ferie
24 Sobota
  Sobota po 5. neděli velikonoční, ferie
25 Neděle
  6. neděle velikonoční
26 Pondělí
  Sv. Filipa Neriho, kněze, památka
27 Úterý
  Úterý po 6. neděli velikonoční, ferie
  Sv. Augustina z Canterbury, biskupa, nezávazná památka
28 Středa
  Středa po 6. neděli velikonoční, ferie
29 Čtvrtek
  Nanebevstoupení Páně
30 Pátek
  Sv. Zdislavy, památka
31 Sobota
  Navštívení Panny Marie, svátek