kalendář české církevní provincie

2025 / 1

1 Středa
  Oktáv Narození Páně. Matky Boží, Panny Marie, slavnost
2 Čtvrtek
  Sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve, památka
3 Pátek
  Pátek po oktávu Narození Páně, ferie
  Nejsvětějšího Jména Ježíš, nezávazná památka
4 Sobota
  Sobota po oktávu Narození Páně, ferie
5 Neděle
  2. neděle po Narození Páně, neděle
6 Pondělí
  Zjevení Páně
7 Úterý
  Úterý po Zjevení Páně, ferie
  sv. Rajmunda z Peñafortu, kněze, nezávazná památka
8 Středa
  Středa po Zjevení Páně, ferie
9 Čtvrtek
  Čtvrtek po Zjevení Páně, ferie
10 Pátek
  Pátek po Zjevení Páně, ferie
11 Sobota
  Sobota po Zjevení Páně, ferie
12 Neděle
  Křtu Páně, svátek
13 Pondělí
  Pondělí 1. týdne v mezidobí, ferie
  sv. Hilaria, biskupa a učitele církve, nezávazná památka
14 Úterý
  Úterý 1. týdne v mezidobí, ferie
15 Středa
  Středa 1. týdne v mezidobí, ferie
16 Čtvrtek
  Čtvrtek 1. týdne v mezidobí, ferie
17 Pátek
  Sv. Antonína, opata, památka
18 Sobota
  Panny Marie, Matky jednoty křesťanů, památka
19 Neděle
  2. neděle v mezidobí, neděle
20 Pondělí
  Pondělí 2. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Fabiána, papeže a mučedníka, nezávazná památka
  Sv. Šebestiána, mučedníka, nezávazná památka
21 Úterý
  Sv. Anežky Římské, panny a mučednice, památka
22 Středa
  Středa 2. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Vincence, jáhna a mučedníka, nezávazná památka
23 Čtvrtek
  Čtvrtek 2. týdne v mezidobí, ferie
24 Pátek
  Sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve, památka
25 Sobota
  Obrácení svatého Pavla, apoštola, svátek
26 Neděle
  3. neděle v mezidobí, neděle
27 Pondělí
  Pondělí 3. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Anděly Mericiové, panny, nezávazná památka
28 Úterý
  Sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve, památka
29 Středa
  Středa 3. týdne v mezidobí, ferie
30 Čtvrtek
  Čtvrtek 3. týdne v mezidobí, ferie
31 Pátek
  Sv. Jana Boska, kněze, památka