kalendář české církevní provincie

2025 / 4

1 Úterý
  Úterý po 4. neděli postní, ferie
2 Středa
  Středa po 4. neděli postní, ferie
  Sv. Františka z Pauly, poustevníka, připomínka
3 Čtvrtek
  Čtvrtek po 4. neděli postní, ferie
4 Pátek
  Pátek po 4. neděli postní, ferie
  Sv. Izidora, biskupa a učitele církve, připomínka
5 Sobota
  Sobota po 4. neděli postní, ferie
  Sv. Vincence Ferrerského, kněze, připomínka
6 Neděle
  5. neděle postní
7 Pondělí
  Pondělí po 5. neděli postní, ferie
  Sv. Jana Křtitele de la Salle, kněze, připomínka
8 Úterý
  Úterý po 5. neděli postní, ferie
9 Středa
  Středa po 5. neděli postní, ferie
10 Čtvrtek
  Čtvrtek po 5. neděli postní, ferie
11 Pátek
  Pátek po 5. neděli postní, ferie
  Sv. Stanislava, biskupa a mučedníka, připomínka
12 Sobota
  Sobota po 5. neděli postní, ferie
13 Neděle
  Květná neděle
14 Pondělí
  Pondělí Svatého týdne
15 Úterý
  Úterý Svatého týdne
16 Středa
  Středa Svatého týdne
17 Čtvrtek
  Čtvrtek Svatého týdne
18 Pátek
  Velký pátek
19 Sobota
  Bílá sobota
20 Neděle
  Zmrtvýchvstání Páně
21 Pondělí
  Pondělí v oktávu velikonočním
22 Úterý
  Úterý v oktávu velikonočním
23 Středa
  Středa v oktávu velikonočním
24 Čtvrtek
  Čtvrtek v oktávu velikonočním
25 Pátek
  Pátek v oktávu velikonočním
26 Sobota
  Sobota v oktávu velikonočním
27 Neděle
  2. neděle velikonoční
28 Pondělí
  Pondělí po 2. neděli velikonoční, ferie
  Sv. Petra Chanela, kněze a mučedníka, nezávazná památka
  Sv. Ludvíka Marie Grigniona z Montfortu, kněze, nezávazná památka
29 Úterý
  Sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy, svátek
30 Středa
  Středa po 2. neděli velikonoční, ferie
  Sv. Zikmunda, mučedníka, nezávazná památka
  Sv. Pia V., papeže, nezávazná památka