kalendář moravské církevní provincie

2027 / 4

1 Čtvrtek
  Čtvrtek v oktávu velikonočním
2 Pátek
  Pátek v oktávu velikonočním
3 Sobota
  Sobota v oktávu velikonočním
4 Neděle
  2. neděle velikonoční
5 Pondělí
  Zvěstování Páně, slavnost
6 Úterý
  Úterý po 2. neděli velikonoční, ferie
7 Středa
  Sv. Jana Křtitele de la Salle, kněze, památka
8 Čtvrtek
  Čtvrtek po 2. neděli velikonoční, ferie
9 Pátek
  Pátek po 2. neděli velikonoční, ferie
10 Sobota
  Sobota po 2. neděli velikonoční, ferie
11 Neděle
  3. neděle velikonoční
12 Pondělí
  Pondělí po 3. neděli velikonoční, ferie
13 Úterý
  Úterý po 3. neděli velikonoční, ferie
  Sv. Martina I., papeže a mučedníka, nezávazná památka
14 Středa
  Středa po 3. neděli velikonoční, ferie
15 Čtvrtek
  Čtvrtek po 3. neděli velikonoční, ferie
16 Pátek
  Pátek po 3. neděli velikonoční, ferie
17 Sobota
  Sobota po 3. neděli velikonoční, ferie
18 Neděle
  4. neděle velikonoční
19 Pondělí
  Pondělí po 4. neděli velikonoční, ferie
20 Úterý
  Úterý po 4. neděli velikonoční, ferie
21 Středa
  Středa po 4. neděli velikonoční, ferie
  Sv. Anselma, biskupa a učitele církve, nezávazná památka
22 Čtvrtek
  Čtvrtek po 4. neděli velikonoční, ferie
23 Pátek
  Sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka, hlavního patrona pražské arcidiecéze, svátek
24 Sobota
  Sobota po 4. neděli velikonoční, ferie
  Sv. Jiří, mučedníka, nezávazná památka
  Sv. Fidela ze Sigmaringy, kněze a mučedníka, nezávazná památka
25 Neděle
  5. neděle velikonoční
26 Pondělí
  Pondělí po 5. neděli velikonoční, ferie
27 Úterý
  Úterý po 5. neděli velikonoční, ferie
28 Středa
  Středa po 5. neděli velikonoční, ferie
  Sv. Petra Chanela, kněze a mučedníka, nezávazná památka
  Sv. Ludvíka Marie Grigniona z Montfortu, kněze, nezávazná památka
29 Čtvrtek
  Sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy, svátek
30 Pátek
  Pátek po 5. neděli velikonoční, ferie
  Sv. Zikmunda, mučedníka, nezávazná památka
  Sv. Pia V., papeže, nezávazná památka