kalendář moravské církevní provincie

2027 / 10

1 Pátek
  Sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve, památka
2 Sobota
  Svatých andělů strážných, památka
3 Neděle
  27. neděle v mezidobí, neděle
4 Pondělí
  Sv. Františka z Assisi, památka
5 Úterý
  Úterý 27. týdne v mezidobí, ferie
6 Středa
  Středa 27. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Bruna, kněze, nezávazná památka
7 Čtvrtek
  Panny Marie Růžencové, památka
8 Pátek
  Pátek 27. týdne v mezidobí, ferie
9 Sobota
  Sobota 27. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Dionýsia, biskupa, a druhů, mučedníků, nezávazná památka
  Sv. Jana Leonardiho, kněze, nezávazná památka
  Sobotní památka Panny Marie, nezávazná památka
10 Neděle
  28. neděle v mezidobí, neděle
11 Pondělí
  Pondělí 28. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Jana XXIII., papeže, nezávazná památka
12 Úterý
  Úterý 28. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Radima, biskupa, nezávazná památka
13 Středa
  Středa 28. týdne v mezidobí, ferie
14 Čtvrtek
  Čtvrtek 28. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Kalista I., papeže a mučedníka, nezávazná památka
15 Pátek
  Sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve, památka
16 Sobota
  Sobota 28. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Hedviky, řeholnice, nezávazná památka
  Sv. Markéty Marie Alacoque, panny, nezávazná památka
  Sobotní památka Panny Marie, nezávazná památka
17 Neděle
  29. neděle v mezidobí, neděle
18 Pondělí
  Sv. Lukáše, evangelisty, svátek
19 Úterý
  Úterý 29. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Jana de Brébeuf a Izáka Joguese, kněží, a druhů, mučedníků, nezávazná památka
  Sv. Pavla od Kříže, kněze, nezávazná památka
20 Středa
  Středa 29. týdne v mezidobí, ferie
21 Čtvrtek
  Čtvrtek 29. týdne v mezidobí, ferie
  Bl. Karla Rakouského, nezávazná památka
22 Pátek
  Pátek 29. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Jana Pavla II., papeže, nezávazná památka
23 Sobota
  Sobota 29. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Jana Kapistránského, kněze, nezávazná památka
  Sobotní památka Panny Marie, nezávazná památka
24 Neděle
  30. neděle v mezidobí, neděle
25 Pondělí
  Pondělí 30. týdne v mezidobí, ferie
26 Úterý
  Úterý 30. týdne v mezidobí, ferie
27 Středa
  Středa 30. týdne v mezidobí, ferie
28 Čtvrtek
  Sv. Šimona a Judy, apoštolů, svátek
29 Pátek
  Pátek 30. týdne v mezidobí, ferie
30 Sobota
  Sobota 30. týdne v mezidobí, ferie
  Sobotní památka Panny Marie, nezávazná památka
31 Neděle
  31. neděle v mezidobí, neděle