kalendář moravské církevní provincie

2027 / 3

1 Pondělí
  Pondělí po 3. neděli postní, ferie
2 Úterý
  Úterý po 3. neděli postní, ferie
3 Středa
  Středa po 3. neděli postní, ferie
4 Čtvrtek
  Čtvrtek po 3. neděli postní, ferie
  Sv. Kazimíra, připomínka
5 Pátek
  Pátek po 3. neděli postní, ferie
6 Sobota
  Sobota po 3. neděli postní, ferie
7 Neděle
  4. neděle postní
8 Pondělí
  Pondělí po 4. neděli postní, ferie
  Sv. Jana z Boha, řeholníka, připomínka
9 Úterý
  Úterý po 4. neděli postní, ferie
  Sv. Františky Římské, řeholnice, připomínka
10 Středa
  Středa po 4. neděli postní, ferie
  Sv. Jana Ogilvie, kněze a mučedníka, připomínka
11 Čtvrtek
  Čtvrtek po 4. neděli postní, ferie
12 Pátek
  Pátek po 4. neděli postní, ferie
13 Sobota
  Sobota po 4. neděli postní, ferie
14 Neděle
  5. neděle postní
15 Pondělí
  Pondělí po 5. neděli postní, ferie
16 Úterý
  Úterý po 5. neděli postní, ferie
17 Středa
  Středa po 5. neděli postní, ferie
  Sv. Patrika, biskupa, připomínka
18 Čtvrtek
  Čtvrtek po 5. neděli postní, ferie
  Sv. Cyrila Jeruzalémského, biskupa a učitele církve, připomínka
19 Pátek
  Sv. Josefa, Snoubence Panny Marie, slavnost
20 Sobota
  Sobota po 5. neděli postní, ferie
21 Neděle
  Květná neděle
22 Pondělí
  Pondělí Svatého týdne
23 Úterý
  Úterý Svatého týdne
24 Středa
  Středa Svatého týdne
25 Čtvrtek
  Čtvrtek Svatého týdne
26 Pátek
  Velký pátek
27 Sobota
  Bílá sobota
28 Neděle
  Zmrtvýchvstání Páně
29 Pondělí
  Pondělí v oktávu velikonočním
30 Úterý
  Úterý v oktávu velikonočním
31 Středa
  Středa v oktávu velikonočním