kalendář moravské církevní provincie

2027 / 11

1 Pondělí
  Všech svatých, slavnost
2 Úterý
  Vzpomínka na všechny věrné zemřelé, slavnost
3 Středa
  Středa 31. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Martina de Porres, řeholníka, nezávazná památka
4 Čtvrtek
  Sv. Karla Boromejského, biskupa, památka
5 Pátek
  Pátek 31. týdne v mezidobí, ferie
6 Sobota
  Sobota 31. týdne v mezidobí, ferie
  Sobotní památka Panny Marie, nezávazná památka
7 Neděle
  32. neděle v mezidobí, neděle
8 Pondělí
  Pondělí 32. týdne v mezidobí, ferie
9 Úterý
  Posvěcení lateránské baziliky, svátek
10 Středa
  Sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve, památka
11 Čtvrtek
  Sv. Martina, biskupa, památka
12 Pátek
  Sv. Josafata, biskupa a mučedníka, památka
13 Sobota
  Sv. Anežky České, panny, památka
14 Neděle
  33. neděle v mezidobí, neděle
15 Pondělí
  Pondělí 33. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Alberta Velikého, biskupa a učitele církve, nezávazná památka
16 Úterý
  Úterý 33. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Markéty Skotské, nezávazná památka
  sv. Gertrudy Veliké, panny, nezávazná památka
17 Středa
  Sv. Alžběty Uherské, řeholnice, památka
18 Čtvrtek
  Čtvrtek 33. týdne v mezidobí, ferie
  Posvěcení římských bazilik svatých apoštolů Petra a Pavla, nezávazná památka
19 Pátek
  Pátek 33. týdne v mezidobí, ferie
20 Sobota
  Sobota 33. týdne v mezidobí, ferie
  Sobotní památka Panny Marie, nezávazná památka
21 Neděle
  Ježíše Krista krále, slavnost
22 Pondělí
  Sv. Cecílie, panny a mučednice, památka
23 Úterý
  Úterý 34. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Klementa I., papeže a mučedníka, nezávazná památka
  Sv. Kolumbána, opata, nezávazná památka
24 Středa
  Sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze, a druhů, mučedníků, památka
25 Čtvrtek
  Čtvrtek 34. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice, nezávazná památka
26 Pátek
  Pátek 34. týdne v mezidobí, ferie
27 Sobota
  Sobota 34. týdne v mezidobí, ferie
  Sobotní památka Panny Marie, nezávazná památka
28 Neděle
  1. neděle adventní
29 Pondělí
  Pondělí po 1. neděli adventní, ferie
30 Úterý
  Sv. Ondřeje, apoštola, svátek