kalendář moravské církevní provincie

2021 / 9

1 Středa
  Středa 22. týdne v mezidobí, ferie
2 Čtvrtek
  Čtvrtek 22. týdne v mezidobí, ferie
3 Pátek
  Sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve, památka
4 Sobota
  Sobota 22. týdne v mezidobí, ferie
  Sobotní památka Panny Marie, nezávazná památka
5 Neděle
  23. neděle v mezidobí, neděle
6 Pondělí
  Pondělí 23. týdne v mezidobí, ferie
7 Úterý
  Úterý 23. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka, nezávazná památka
8 Středa
  Narození Panny Marie, svátek
9 Čtvrtek
  Čtvrtek 23. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Petra Klavera, kněze, nezávazná památka
10 Pátek
  Pátek 23. týdne v mezidobí, ferie
  Bl. Karla Spinoly, kněze a mučedníka, nezávazná památka
11 Sobota
  Sobota 23. týdne v mezidobí, ferie
  Sobotní památka Panny Marie, nezávazná památka
12 Neděle
  24. neděle v mezidobí, neděle
13 Pondělí
  Sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve, památka
14 Úterý
  Povýšení svatého kříže, svátek
15 Středa
  Panny Marie Bolestné, památka
16 Čtvrtek
  Čtvrtek 24. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Ludmily, mučednice, nezávazná památka
17 Pátek
  Pátek 24. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Kornélia, papeže, a Cypriána, biskupa, mučedníků, nezávazná památka
  Sv. Roberta Bellarmina, biskupa a učitele církve, nezávazná památka
18 Sobota
  Sobota 24. týdne v mezidobí, ferie
  Sobotní památka Panny Marie, nezávazná památka
19 Neděle
  25. neděle v mezidobí, neděle
20 Pondělí
  Sv. Ondřeje Kim Tae-gỏna, kněze,Pavla Chõng Ha-sanga a druhů, mučedníků, památka
21 Úterý
  Sv. Matouše, apoštola a evangelisty, svátek
22 Středa
  Středa 25. týdne v mezidobí, ferie
23 Čtvrtek
  Čtvrtek 25. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Pia z Pietrelciny, kněze, nezávazná památka
24 Pátek
  Pátek 25. týdne v mezidobí, ferie
25 Sobota
  Sobota 25. týdne v mezidobí, ferie
  Sobotní památka Panny Marie, nezávazná památka
26 Neděle
  26. neděle v mezidobí, neděle
27 Pondělí
  Sv. Vincence z Paula, kněze, památka
28 Úterý
  Sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa, slavnost
29 Středa
  Sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů, svátek
30 Čtvrtek
  Sv. Jeronýma, kněze a učitele církve, památka