kalendář moravské církevní provincie

2021 / 8

1 Neděle
  18. neděle v mezidobí, neděle
2 Pondělí
  Pondělí 18. týdne v mezidobí, ferie
  Panny Marie Královny andělů, nezávazná památka
  sv. Eusebia z Vercelli, biskupa, nezávazná památka
  Sv. Petra Juliána Eymarda, kněze, nezávazná památka
3 Úterý
  Úterý 18. týdne v mezidobí, ferie
4 Středa
  Sv. Jana Marie Vianneye, kněze, památka
5 Čtvrtek
  Čtvrtek 18. týdne v mezidobí, ferie
  Posvěcení římské baziliky Panny Marie, nezávazná památka
6 Pátek
  Proměnění Páně, svátek
7 Sobota
  Sobota 18. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Sixta II., papeže, a druhů, mučedníků, nezávazná památka
  Sv. Kajetána, kněze, nezávazná památka
  Sobotní památka Panny Marie, nezávazná památka
8 Neděle
  19. neděle v mezidobí, neděle
9 Pondělí
  Sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy, svátek
10 Úterý
  Sv. Vavřince, mučedníka, svátek
11 Středa
  Sv. Kláry, panny, památka
12 Čtvrtek
  Čtvrtek 19. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Jany Františky de Chantal, řeholnice, nezávazná památka
13 Pátek
  Pátek 19. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Ponciána, papeže, a Hippolyta, kněze, mučedníků, nezávazná památka
14 Sobota
  Sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka, památka
15 Neděle
  Nanebevzetí Panny Marie, slavnost
16 Pondělí
  Pondělí 20. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Štěpána Uherského, nezávazná památka
17 Úterý
  Úterý 20. týdne v mezidobí, ferie
18 Středa
  Středa 20. týdne v mezidobí, ferie
19 Čtvrtek
  Čtvrtek 20. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Jana Eudese, kněze, nezávazná památka
20 Pátek
  Sv. Bernarda, opata a učitele církve, památka
21 Sobota
  Sv. Pia X., papeže, památka
22 Neděle
  21. neděle v mezidobí, neděle
23 Pondělí
  Pondělí 21. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Růženy z Limy, panny, nezávazná památka
24 Úterý
  Sv. Bartoloměje, apoštola, svátek
25 Středa
  Středa 21. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Benedikta, Jana, Matouše, Izáka a Kristina, mučedníků, nezávazná památka
  Sv. Ludvíka, nezávazná památka
  Sv. Josefa Kalasanského, kněze, nezávazná památka
26 Čtvrtek
  Čtvrtek 21. týdne v mezidobí, ferie
27 Pátek
  Sv. Moniky, památka
28 Sobota
  Sv. Augustina, biskupa a učitele církve, památka
29 Neděle
  22. neděle v mezidobí, neděle
30 Pondělí
  Pondělí 22. týdne v mezidobí, ferie
31 Úterý
  Úterý 22. týdne v mezidobí, ferie