kalendář moravské církevní provincie

2021 / 1

1 Pátek
  Oktáv Narození Páně. Matky Boží, Panny Marie, slavnost
2 Sobota
  Sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve, památka
3 Neděle
  2. neděle po Narození Páně, neděle
4 Pondělí
  Pondělí po oktávu Narození Páně, ferie
5 Úterý
  Úterý po oktávu Narození Páně, ferie
6 Středa
  Zjevení Páně
7 Čtvrtek
  Čtvrtek po Zjevení Páně, ferie
  sv. Rajmunda z Peñafortu, kněze, nezávazná památka
8 Pátek
  Pátek po Zjevení Páně, ferie
9 Sobota
  Sobota po Zjevení Páně, ferie
10 Neděle
  Křtu Páně, svátek
11 Pondělí
  Pondělí 1. týdne v mezidobí, ferie
12 Úterý
  Úterý 1. týdne v mezidobí, ferie
13 Středa
  Středa 1. týdne v mezidobí, ferie
  sv. Hilaria, biskupa a učitele církve, nezávazná památka
14 Čtvrtek
  Čtvrtek 1. týdne v mezidobí, ferie
15 Pátek
  Pátek 1. týdne v mezidobí, ferie
16 Sobota
  Sobota 1. týdne v mezidobí, ferie
  Sobotní památka Panny Marie, nezávazná památka
17 Neděle
  2. neděle v mezidobí, neděle
18 Pondělí
  Panny Marie, Matky jednoty křesťanů, památka
19 Úterý
  Úterý 2. týdne v mezidobí, ferie
20 Středa
  Středa 2. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Fabiána, papeže a mučedníka, nezávazná památka
  Sv. Šebestiána, mučedníka, nezávazná památka
21 Čtvrtek
  Sv. Anežky Římské, panny a mučednice, památka
22 Pátek
  Pátek 2. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Vincence, jáhna a mučedníka, nezávazná památka
23 Sobota
  Sobota 2. týdne v mezidobí, ferie
  Sobotní památka Panny Marie, nezávazná památka
24 Neděle
  3. neděle v mezidobí, neděle
25 Pondělí
  Obrácení svatého Pavla, apoštola, svátek
26 Úterý
  Sv. Timoteje a Tita, biskupů, památka
27 Středa
  Středa 3. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Anděly Mericiové, panny, nezávazná památka
28 Čtvrtek
  Sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve, památka
29 Pátek
  Pátek 3. týdne v mezidobí, ferie
30 Sobota
  Sobota 3. týdne v mezidobí, ferie
  Sobotní památka Panny Marie, nezávazná památka
31 Neděle
  4. neděle v mezidobí, neděle