kalendář moravské církevní provincie

2021 / 5

1 Sobota
  Sobota po 4. neděli velikonoční, ferie
  Sv. Josefa, dělníka, nezávazná památka
2 Neděle
  5. neděle velikonoční
3 Pondělí
  Sv. Filipa a Jakuba, apoštolů, svátek
4 Úterý
  Úterý po 5. neděli velikonoční, ferie
5 Středa
  Středa po 5. neděli velikonoční, ferie
6 Čtvrtek
  Sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka, památka
7 Pátek
  Pátek po 5. neděli velikonoční, ferie
8 Sobota
  Sobota po 5. neděli velikonoční, ferie
  Panny Marie, Prostřednice všech milostí, nezávazná památka
9 Neděle
  6. neděle velikonoční
10 Pondělí
  Pondělí po 6. neděli velikonoční, ferie
11 Úterý
  Úterý po 6. neděli velikonoční, ferie
12 Středa
  Středa po 6. neděli velikonoční, ferie
  Sv. Nerea a Achillea, mučedníků, nezávazná památka
  Sv. Pankráce, mučedníka, nezávazná památka
13 Čtvrtek
  Nanebevstoupení Páně
14 Pátek
  Sv. Matěje, apoštola, svátek
15 Sobota
  Sobota po 6. neděli velikonoční, ferie
16 Neděle
  7. neděle velikonoční
17 Pondělí
  Pondělí po 7. neděli velikonoční, ferie
18 Úterý
  Úterý po 7. neděli velikonoční, ferie
  Sv. Jana I., papeže a mučedníka, nezávazná památka
19 Středa
  Středa po 7. neděli velikonoční, ferie
20 Čtvrtek
  Sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze, památka
21 Pátek
  Pátek po 7. neděli velikonoční, ferie
  Sv. Kryštofa Magallanese, kněze a druhů, mučedníků, nezávazná památka
22 Sobota
  Sobota po 7. neděli velikonoční, ferie
  Sv. Rity z Cascie, řeholnice, nezávazná památka
23 Neděle
  Seslání Ducha svatého
24 Pondělí
  Panny Marie, Matky církve, památka
25 Úterý
  Úterý 8. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve, nezávazná památka
  Sv. Řehoře VII., papeže, nezávazná památka
  Sv. Marie Magdalény de 'Pazzi, panny, nezávazná památka
26 Středa
  Sv. Filipa Neriho, kněze, památka
27 Čtvrtek
  Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze, svátek
28 Pátek
  Pátek 8. týdne v mezidobí, ferie
29 Sobota
  Sobota 8. týdne v mezidobí, ferie
  Sobotní památka Panny Marie, nezávazná památka
30 Neděle
  Nejsvětější Trojice, slavnost
31 Pondělí
  Navštívení Panny Marie, svátek