kalendář plzeňské diecéze

2016 / 5

1 Neděle
  6. neděle velikonoční
2 Pondělí
  Sv. Atanáše, biskupa a učitele církve, památka
3 Úterý
  Sv. Filipa a Jakuba, apoštolů, svátek
4 Středa
  Středa po 6. neděli velikonoční, ferie
5 Čtvrtek
  Nanebevstoupení Páně
6 Pátek
  Pátek po 6. neděli velikonoční, ferie
  Sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka, nezávazná památka
7 Sobota
  Sobota po 6. neděli velikonoční, ferie
8 Neděle
  7. neděle velikonoční
9 Pondělí
  Pondělí po 7. neděli velikonoční, ferie
10 Úterý
  Úterý po 7. neděli velikonoční, ferie
11 Středa
  Středa po 7. neděli velikonoční, ferie
12 Čtvrtek
  Čtvrtek po 7. neděli velikonoční, ferie
  Sv. Nerea a Achillea, mučedníků, nezávazná památka
  Sv. Pankráce, mučedníka, nezávazná památka
13 Pátek
  Pátek po 7. neděli velikonoční, ferie
  Panny Marie Fatimské, nezávazná památka
14 Sobota
  Sv. Matěje, apoštola, svátek
15 Neděle
  Seslání Ducha svatého
16 Pondělí
  Sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech, svátek
17 Úterý
  Úterý 7. týdne v mezidobí, ferie
18 Středa
  Středa 7. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Jana I., papeže a mučedníka, nezávazná památka
19 Čtvrtek
  Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze, svátek
20 Pátek
  Pátek 7. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze, nezávazná památka
  Sv. Bernardina Sienského, kněze, nezávazná památka
21 Sobota
  Sobota 7. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Kryštofa Magallanese, kněze a druhů, mučedníků, nezávazná památka
  Sobotní památka Panny Marie, nezávazná památka
22 Neděle
  Nejsvětější Trojice, slavnost
23 Pondělí
  Pondělí 8. týdne v mezidobí, ferie
24 Úterý
  Úterý 8. týdne v mezidobí, ferie
25 Středa
  Středa 8. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve, nezávazná památka
  Sv. Řehoře VII., papeže, nezávazná památka
  Sv. Marie Magdalény de 'Pazzi, panny, nezávazná památka
26 Čtvrtek
  Těla a krve Páně, slavnost
27 Pátek
  Pátek 8. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Augustina z Canterbury, biskupa, nezávazná památka
28 Sobota
  Sobota 8. týdne v mezidobí, ferie
  Sobotní památka Panny Marie, nezávazná památka
29 Neděle
  9. neděle v mezidobí, neděle
30 Pondělí
  Sv. Zdislavy, památka
31 Úterý
  Navštívení Panny Marie, svátek