kalendář plzeňské diecéze

2016 / 3

1 Úterý
  Úterý po 3. neděli postní, ferie
2 Středa
  Středa po 3. neděli postní, ferie
3 Čtvrtek
  Čtvrtek po 3. neděli postní, ferie
4 Pátek
  Pátek po 3. neděli postní, ferie
  Sv. Kazimíra, připomínka
5 Sobota
  Sobota po 3. neděli postní, ferie
6 Neděle
  4. neděle postní
7 Pondělí
  Pondělí po 4. neděli postní, ferie
  Sv. Perpetuy a Felicity, mučednic, připomínka
8 Úterý
  Úterý po 4. neděli postní, ferie
  Sv. Jana z Boha, řeholníka, připomínka
9 Středa
  Středa po 4. neděli postní, ferie
  Sv. Františky Římské, řeholnice, připomínka
10 Čtvrtek
  Čtvrtek po 4. neděli postní, ferie
  Sv. Jana Ogilvie, kněze a mučedníka, připomínka
11 Pátek
  Pátek po 4. neděli postní, ferie
12 Sobota
  Sobota po 4. neděli postní, ferie
13 Neděle
  5. neděle postní
14 Pondělí
  Pondělí po 5. neděli postní, ferie
15 Úterý
  Úterý po 5. neděli postní, ferie
16 Středa
  Středa po 5. neděli postní, ferie
17 Čtvrtek
  Čtvrtek po 5. neděli postní, ferie
  Sv. Patrika, biskupa, připomínka
18 Pátek
  Pátek po 5. neděli postní, ferie
  Sv. Cyrila Jeruzalémského, biskupa a učitele církve, připomínka
19 Sobota
  Sv. Josefa, Snoubence Panny Marie, slavnost
20 Neděle
  Květná neděle
21 Pondělí
  Pondělí Svatého týdne
22 Úterý
  Úterý Svatého týdne
23 Středa
  Středa Svatého týdne
24 Čtvrtek
  Čtvrtek Svatého týdne
25 Pátek
  Velký pátek
26 Sobota
  Bílá sobota
27 Neděle
  Zmrtvýchvstání Páně
28 Pondělí
  Pondělí v oktávu velikonočním
29 Úterý
  Úterý v oktávu velikonočním
30 Středa
  Středa v oktávu velikonočním
31 Čtvrtek
  Čtvrtek v oktávu velikonočním