kalendář plzeňské diecéze

2016 / 4

1 Pátek
  Pátek v oktávu velikonočním
2 Sobota
  Sobota v oktávu velikonočním
3 Neděle
  2. neděle velikonoční
4 Pondělí
  Zvěstování Páně, slavnost
5 Úterý
  Úterý po 2. neděli velikonoční, ferie
  Sv. Vincence Ferrerského, kněze, nezávazná památka
6 Středa
  Středa po 2. neděli velikonoční, ferie
7 Čtvrtek
  Sv. Jana Křtitele de la Salle, kněze, památka
8 Pátek
  Pátek po 2. neděli velikonoční, ferie
9 Sobota
  Sobota po 2. neděli velikonoční, ferie
10 Neděle
  3. neděle velikonoční
11 Pondělí
  Sv. Stanislava, biskupa a mučedníka, památka
12 Úterý
  Úterý po 3. neděli velikonoční, ferie
13 Středa
  Středa po 3. neděli velikonoční, ferie
  Sv. Martina I., papeže a mučedníka, nezávazná památka
14 Čtvrtek
  Čtvrtek po 3. neděli velikonoční, ferie
15 Pátek
  Pátek po 3. neděli velikonoční, ferie
16 Sobota
  Sobota po 3. neděli velikonoční, ferie
17 Neděle
  4. neděle velikonoční
18 Pondělí
  Pondělí po 4. neděli velikonoční, ferie
19 Úterý
  Úterý po 4. neděli velikonoční, ferie
20 Středa
  Středa po 4. neděli velikonoční, ferie
21 Čtvrtek
  Čtvrtek po 4. neděli velikonoční, ferie
  Sv. Anselma, biskupa a učitele církve, nezávazná památka
22 Pátek
  Pátek po 4. neděli velikonoční, ferie
23 Sobota
  Sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka, hlavního patrona pražské arcidiecéze, svátek
24 Neděle
  5. neděle velikonoční
25 Pondělí
  Sv. Marka, evangelisty, svátek
26 Úterý
  Úterý po 5. neděli velikonoční, ferie
27 Středa
  Středa po 5. neděli velikonoční, ferie
28 Čtvrtek
  Čtvrtek po 5. neděli velikonoční, ferie
  Sv. Petra Chanela, kněze a mučedníka, nezávazná památka
  Sv. Ludvíka Marie Grigniona z Montfortu, kněze, nezávazná památka
29 Pátek
  Sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy, svátek
30 Sobota
  Sobota po 5. neděli velikonoční, ferie
  Sv. Zikmunda, mučedníka, nezávazná památka
  Sv. Pia V., papeže, nezávazná památka