kalendář litoměřické diecéze

2019 / 7

1 Pondělí
  Pondělí 13. týdne v mezidobí, ferie
2 Úterý
  Úterý 13. týdne v mezidobí, ferie
3 Středa
  Sv. Tomáše, apoštola, svátek
4 Čtvrtek
  Sv. Prokopa, opata, památka
5 Pátek
  Sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy, slavnost
6 Sobota
  Sobota 13. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Marie Gorettiové, panny a mučednice, nezávazná památka
  Sobotní památka Panny Marie, nezávazná památka
7 Neděle
  14. neděle v mezidobí, neděle
8 Pondělí
  Pondělí 14. týdne v mezidobí, ferie
9 Úterý
  Úterý 14. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Augustina Čao Žung, kněze, a druhů, mučedníků., nezávazná památka
10 Středa
  Středa 14. týdne v mezidobí, ferie
11 Čtvrtek
  Sv. Benedikta, opata, patrona Evropy, svátek
12 Pátek
  Pátek 14. týdne v mezidobí, ferie
13 Sobota
  Sobota 14. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Jindřicha, nezávazná památka
  Sobotní památka Panny Marie, nezávazná památka
14 Neděle
  15. neděle v mezidobí, neděle
15 Pondělí
  Sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve, památka
16 Úterý
  Úterý 15. týdne v mezidobí, ferie
  Panny Marie Karmelské, nezávazná památka
17 Středa
  Středa 15. týdne v mezidobí, ferie
  Bl. Česlava a sv. Hyacinta, kněží, nezávazná památka
18 Čtvrtek
  Čtvrtek 15. týdne v mezidobí, ferie
19 Pátek
  Pátek 15. týdne v mezidobí, ferie
20 Sobota
  Sobota 15. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Apolináře, biskupa a mučedníka, nezávazná památka
  Sobotní památka Panny Marie, nezávazná památka
21 Neděle
  16. neděle v mezidobí, neděle
22 Pondělí
  Sv. Marie Magdalény, svátek
23 Úterý
  Sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy, svátek
24 Středa
  Středa 16. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Šarbela Makhlūfa, kněze, nezávazná památka
25 Čtvrtek
  Sv. Jakuba, apoštola, svátek
26 Pátek
  Sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie, památka
27 Sobota
  Sobota 16. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Gorazda a druhů, nezávazná památka
  Sobotní památka Panny Marie, nezávazná památka
28 Neděle
  17. neděle v mezidobí, neděle
29 Pondělí
  Sv. Marty, památka
30 Úterý
  Úterý 17. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Petra Chryzologa, biskupa a učitele církve, nezávazná památka
31 Středa
  Sv. Ignáce z Loyoly, kněze, památka