kalendář litoměřické diecéze

2019 / 5

1 Středa
  Středa po 2. neděli velikonoční, ferie
  Sv. Josefa, dělníka, nezávazná památka
2 Čtvrtek
  Sv. Atanáše, biskupa a učitele církve, památka
3 Pátek
  Sv. Filipa a Jakuba, apoštolů, svátek
4 Sobota
  Sobota po 2. neděli velikonoční, ferie
5 Neděle
  3. neděle velikonoční
6 Pondělí
  Pondělí po 3. neděli velikonoční, ferie
  Sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka, nezávazná památka
7 Úterý
  Úterý po 3. neděli velikonoční, ferie
8 Středa
  Středa po 3. neděli velikonoční, ferie
  Panny Marie, Prostřednice všech milostí, nezávazná památka
9 Čtvrtek
  Čtvrtek po 3. neděli velikonoční, ferie
10 Pátek
  Pátek po 3. neděli velikonoční, ferie
11 Sobota
  Sobota po 3. neděli velikonoční, ferie
12 Neděle
  4. neděle velikonoční
13 Pondělí
  Pondělí po 4. neděli velikonoční, ferie
  Panny Marie Fatimské, nezávazná památka
14 Úterý
  Sv. Matěje, apoštola, svátek
15 Středa
  Středa po 4. neděli velikonoční, ferie
16 Čtvrtek
  Sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech, svátek
17 Pátek
  Pátek po 4. neděli velikonoční, ferie
18 Sobota
  Sobota po 4. neděli velikonoční, ferie
  Sv. Jana I., papeže a mučedníka, nezávazná památka
19 Neděle
  5. neděle velikonoční
20 Pondělí
  Pondělí po 5. neděli velikonoční, ferie
  Sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze, nezávazná památka
  Sv. Bernardina Sienského, kněze, nezávazná památka
21 Úterý
  Úterý po 5. neděli velikonoční, ferie
  Sv. Kryštofa Magallanese, kněze a druhů, mučedníků, nezávazná památka
22 Středa
  Středa po 5. neděli velikonoční, ferie
  Sv. Rity z Cascie, řeholnice, nezávazná památka
23 Čtvrtek
  Čtvrtek po 5. neděli velikonoční, ferie
24 Pátek
  Pátek po 5. neděli velikonoční, ferie
25 Sobota
  Sobota po 5. neděli velikonoční, ferie
  Sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve, nezávazná památka
  Sv. Řehoře VII., papeže, nezávazná památka
  Sv. Marie Magdalény de 'Pazzi, panny, nezávazná památka
26 Neděle
  6. neděle velikonoční
27 Pondělí
  Pondělí po 6. neděli velikonoční, ferie
  Sv. Augustina z Canterbury, biskupa, nezávazná památka
28 Úterý
  Úterý po 6. neděli velikonoční, ferie
29 Středa
  Středa po 6. neděli velikonoční, ferie
30 Čtvrtek
  Nanebevstoupení Páně
31 Pátek
  Navštívení Panny Marie, svátek