kalendář litoměřické diecéze

2019 / 11

1 Pátek
  Všech svatých, slavnost
2 Sobota
  Vzpomínka na všechny věrné zemřelé, slavnost
3 Neděle
  31. neděle v mezidobí, neděle
4 Pondělí
  Sv. Karla Boromejského, biskupa, památka
5 Úterý
  Úterý 31. týdne v mezidobí, ferie
6 Středa
  Středa 31. týdne v mezidobí, ferie
7 Čtvrtek
  Čtvrtek 31. týdne v mezidobí, ferie
8 Pátek
  Pátek 31. týdne v mezidobí, ferie
9 Sobota
  Posvěcení lateránské baziliky, svátek
10 Neděle
  32. neděle v mezidobí, neděle
11 Pondělí
  Sv. Martina, biskupa, památka
12 Úterý
  Sv. Josafata, biskupa a mučedníka, památka
13 Středa
  Sv. Anežky České, panny, památka
14 Čtvrtek
  Čtvrtek 32. týdne v mezidobí, ferie
15 Pátek
  Pátek 32. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Alberta Velikého, biskupa a učitele církve, nezávazná památka
16 Sobota
  Sobota 32. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Markéty Skotské, nezávazná památka
  sv. Gertrudy Veliké, panny, nezávazná památka
  Sobotní památka Panny Marie, nezávazná památka
17 Neděle
  33. neděle v mezidobí, neděle
18 Pondělí
  Pondělí 33. týdne v mezidobí, ferie
  Posvěcení římských bazilik svatých apoštolů Petra a Pavla, nezávazná památka
19 Úterý
  Úterý 33. týdne v mezidobí, ferie
20 Středa
  Středa 33. týdne v mezidobí, ferie
21 Čtvrtek
  Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě, památka
22 Pátek
  Sv. Cecílie, panny a mučednice, památka
23 Sobota
  Sobota 33. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Klementa I., papeže a mučedníka, nezávazná památka
  Sv. Kolumbána, opata, nezávazná památka
  Sobotní památka Panny Marie, nezávazná památka
24 Neděle
  Ježíše Krista krále, slavnost
25 Pondělí
  Pondělí 34. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice, nezávazná památka
26 Úterý
  Úterý 34. týdne v mezidobí, ferie
27 Středa
  Středa 34. týdne v mezidobí, ferie
28 Čtvrtek
  Čtvrtek 34. týdne v mezidobí, ferie
29 Pátek
  Pátek 34. týdne v mezidobí, ferie
30 Sobota
  Sv. Ondřeje, apoštola, svátek