kalendář královéhradecké diecéze

2022 / 6

1 Středa
  Sv. Justina, mučedníka, památka
2 Čtvrtek
  Čtvrtek po 7. neděli velikonoční, ferie
  Sv. Marcelina a Petra, mučedníků, nezávazná památka
3 Pátek
  Sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků, památka
4 Sobota
  Sobota po 7. neděli velikonoční, ferie
5 Neděle
  Seslání Ducha svatého
6 Pondělí
  Panny Marie, Matky církve, památka
7 Úterý
  Úterý 10. týdne v mezidobí, ferie
8 Středa
  Středa 10. týdne v mezidobí, ferie
9 Čtvrtek
  Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze, svátek
10 Pátek
  Pátek 10. týdne v mezidobí, ferie
11 Sobota
  Sv. Barnabáše, apoštola, památka
12 Neděle
  Nejsvětější Trojice, slavnost
13 Pondělí
  Sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve, památka
14 Úterý
  Úterý 11. týdne v mezidobí, ferie
15 Středa
  Středa 11. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Víta, mučedníka, nezávazná památka
16 Čtvrtek
  Těla a krve Páně, slavnost
17 Pátek
  Pátek 11. týdne v mezidobí, ferie
18 Sobota
  Sobota 11. týdne v mezidobí, ferie
  Sobotní památka Panny Marie, nezávazná památka
19 Neděle
  12. neděle v mezidobí, neděle
20 Pondělí
  Pondělí 12. týdne v mezidobí, ferie
21 Úterý
  Sv. Aloise Gonzagy, řeholníka, památka
22 Středa
  Středa 12. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Paulína Nolánského, biskupa, nezávazná památka
  Sv. Jana Fishera, biskupa a Tomáše Mora, mučedníků, nezávazná památka
23 Čtvrtek
  Čtvrtek 12. týdne v mezidobí, ferie
24 Pátek
  Nejsvětějšího srdce Ježíšova, slavnost
25 Sobota
  Nejsvětějšího srdce Ježíšova, slavnost
26 Neděle
  13. neděle v mezidobí, neděle
27 Pondělí
  Pondělí 13. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učitele církve, nezávazná památka
28 Úterý
  Sv. Ireneje, biskupa a mučedníka, památka
29 Středa
  Sv. Petra a Pavla, apoštolů, slavnost
30 Čtvrtek
  Čtvrtek 13. týdne v mezidobí, ferie
  Svatých prvomučedníků římských, nezávazná památka