kalendář královéhradecké diecéze

2022 / 4

1 Pátek
  Pátek po 4. neděli postní, ferie
2 Sobota
  Sobota po 4. neděli postní, ferie
  Sv. Františka z Pauly, poustevníka, připomínka
3 Neděle
  5. neděle postní
4 Pondělí
  Pondělí po 5. neděli postní, ferie
  Sv. Izidora, biskupa a učitele církve, připomínka
5 Úterý
  Úterý po 5. neděli postní, ferie
  Sv. Vincence Ferrerského, kněze, připomínka
6 Středa
  Středa po 5. neděli postní, ferie
7 Čtvrtek
  Čtvrtek po 5. neděli postní, ferie
  Sv. Jana Křtitele de la Salle, kněze, připomínka
8 Pátek
  Pátek po 5. neděli postní, ferie
9 Sobota
  Sobota po 5. neděli postní, ferie
10 Neděle
  Květná neděle
11 Pondělí
  Pondělí Svatého týdne
12 Úterý
  Úterý Svatého týdne
13 Středa
  Středa Svatého týdne
14 Čtvrtek
  Čtvrtek Svatého týdne
15 Pátek
  Velký pátek
16 Sobota
  Bílá sobota
17 Neděle
  Zmrtvýchvstání Páně
18 Pondělí
  Pondělí v oktávu velikonočním
19 Úterý
  Úterý v oktávu velikonočním
20 Středa
  Středa v oktávu velikonočním
21 Čtvrtek
  Čtvrtek v oktávu velikonočním
22 Pátek
  Pátek v oktávu velikonočním
23 Sobota
  Sobota v oktávu velikonočním
24 Neděle
  2. neděle velikonoční
25 Pondělí
  Sv. Marka, evangelisty, svátek
26 Úterý
  Úterý po 2. neděli velikonoční, ferie
27 Středa
  Středa po 2. neděli velikonoční, ferie
28 Čtvrtek
  Čtvrtek po 2. neděli velikonoční, ferie
  Sv. Petra Chanela, kněze a mučedníka, nezávazná památka
  Sv. Ludvíka Marie Grigniona z Montfortu, kněze, nezávazná památka
29 Pátek
  Sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy, svátek
30 Sobota
  Sobota po 2. neděli velikonoční, ferie
  Sv. Zikmunda, mučedníka, nezávazná památka
  Sv. Pia V., papeže, nezávazná památka