kalendář královéhradecké diecéze

2022 / 11

1 Úterý
  Všech svatých, slavnost
2 Středa
  Vzpomínka na všechny věrné zemřelé, slavnost
3 Čtvrtek
  Čtvrtek 31. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Martina de Porres, řeholníka, nezávazná památka
4 Pátek
  Sv. Karla Boromejského, biskupa, památka
5 Sobota
  Sobota 31. týdne v mezidobí, ferie
  Sobotní památka Panny Marie, nezávazná památka
6 Neděle
  32. neděle v mezidobí, neděle
7 Pondělí
  Pondělí 32. týdne v mezidobí, ferie
8 Úterý
  Úterý 32. týdne v mezidobí, ferie
9 Středa
  Posvěcení lateránské baziliky, svátek
10 Čtvrtek
  Sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve, památka
11 Pátek
  Sv. Martina, biskupa, památka
12 Sobota
  Sv. Josafata, biskupa a mučedníka, památka
13 Neděle
  33. neděle v mezidobí, neděle
14 Pondělí
  Pondělí 33. týdne v mezidobí, ferie
15 Úterý
  Úterý 33. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Alberta Velikého, biskupa a učitele církve, nezávazná památka
16 Středa
  Středa 33. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Markéty Skotské, nezávazná památka
  sv. Gertrudy Veliké, panny, nezávazná památka
17 Čtvrtek
  Sv. Alžběty Uherské, řeholnice, památka
18 Pátek
  Pátek 33. týdne v mezidobí, ferie
  Posvěcení římských bazilik svatých apoštolů Petra a Pavla, nezávazná památka
19 Sobota
  Sobota 33. týdne v mezidobí, ferie
  Sobotní památka Panny Marie, nezávazná památka
20 Neděle
  Ježíše Krista krále, slavnost
21 Pondělí
  Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě, památka
22 Úterý
  Sv. Cecílie, panny a mučednice, památka
23 Středa
  Sv. Klementa I., papeže a mučedníka, hlavního patrona diecéze, slavnost
24 Čtvrtek
  Sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze, a druhů, mučedníků, památka
25 Pátek
  Pátek 34. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice, nezávazná památka
26 Sobota
  Sobota 34. týdne v mezidobí, ferie
  Sobotní památka Panny Marie, nezávazná památka
27 Neděle
  1. neděle adventní
28 Pondělí
  Pondělí po 1. neděli adventní, ferie
29 Úterý
  Úterý po 1. neděli adventní, ferie
30 Středa
  Sv. Ondřeje, apoštola, svátek