kalendář české církevní provincie

2024 / 5

1 Středa
  Středa po 5. neděli velikonoční, ferie
  Sv. Josefa, dělníka, nezávazná památka
2 Čtvrtek
  Sv. Atanáše, biskupa a učitele církve, památka
3 Pátek
  Sv. Filipa a Jakuba, apoštolů, svátek
4 Sobota
  Sobota po 5. neděli velikonoční, ferie
5 Neděle
  6. neděle velikonoční
6 Pondělí
  Pondělí po 6. neděli velikonoční, ferie
  Sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka, nezávazná památka
7 Úterý
  Úterý po 6. neděli velikonoční, ferie
8 Středa
  Středa po 6. neděli velikonoční, ferie
  Panny Marie, Prostřednice všech milostí, nezávazná památka
9 Čtvrtek
  Nanebevstoupení Páně
10 Pátek
  Pátek po 6. neděli velikonoční, ferie
11 Sobota
  Sobota po 6. neděli velikonoční, ferie
12 Neděle
  7. neděle velikonoční
13 Pondělí
  Pondělí po 7. neděli velikonoční, ferie
  Panny Marie Fatimské, nezávazná památka
14 Úterý
  Sv. Matěje, apoštola, svátek
15 Středa
  Středa po 7. neděli velikonoční, ferie
16 Čtvrtek
  Sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech, svátek
17 Pátek
  Pátek po 7. neděli velikonoční, ferie
18 Sobota
  Sobota po 7. neděli velikonoční, ferie
  Sv. Jana I., papeže a mučedníka, nezávazná památka
19 Neděle
  Seslání Ducha svatého
20 Pondělí
  Panny Marie, Matky církve, památka
21 Úterý
  Úterý 7. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Kryštofa Magallanese, kněze a druhů, mučedníků, nezávazná památka
22 Středa
  Středa 7. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Rity z Cascie, řeholnice, nezávazná památka
23 Čtvrtek
  Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze, svátek
24 Pátek
  Pátek 7. týdne v mezidobí, ferie
25 Sobota
  Sobota 7. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve, nezávazná památka
  Sv. Řehoře VII., papeže, nezávazná památka
  Sv. Marie Magdalény de 'Pazzi, panny, nezávazná památka
  Sobotní památka Panny Marie, nezávazná památka
26 Neděle
  Nejsvětější Trojice, slavnost
27 Pondělí
  Pondělí 8. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Augustina z Canterbury, biskupa, nezávazná památka
28 Úterý
  Úterý 8. týdne v mezidobí, ferie
29 Středa
  Středa 8. týdne v mezidobí, ferie
30 Čtvrtek
  Těla a krve Páně, slavnost
31 Pátek
  Navštívení Panny Marie, svátek