kalendář české církevní provincie

2024 / 10

1 Úterý
  Sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve, památka
2 Středa
  Svatých andělů strážných, památka
3 Čtvrtek
  Čtvrtek 26. týdne v mezidobí, ferie
4 Pátek
  Sv. Františka z Assisi, památka
5 Sobota
  Sobota 26. týdne v mezidobí, ferie
  Sobotní památka Panny Marie, nezávazná památka
6 Neděle
  27. neděle v mezidobí, neděle
7 Pondělí
  Panny Marie Růžencové, památka
8 Úterý
  Úterý 27. týdne v mezidobí, ferie
9 Středa
  Středa 27. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Dionýsia, biskupa, a druhů, mučedníků, nezávazná památka
  Sv. Jana Leonardiho, kněze, nezávazná památka
10 Čtvrtek
  Čtvrtek 27. týdne v mezidobí, ferie
11 Pátek
  Pátek 27. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Jana XXIII., papeže, nezávazná památka
12 Sobota
  Sobota 27. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Radima, biskupa, nezávazná památka
  Sobotní památka Panny Marie, nezávazná památka
13 Neděle
  28. neděle v mezidobí, neděle
14 Pondělí
  Pondělí 28. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Kalista I., papeže a mučedníka, nezávazná památka
15 Úterý
  Sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve, památka
16 Středa
  Středa 28. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Hedviky, řeholnice, nezávazná památka
  Sv. Markéty Marie Alacoque, panny, nezávazná památka
17 Čtvrtek
  Sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka, památka
18 Pátek
  Sv. Lukáše, evangelisty, svátek
19 Sobota
  Sobota 28. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Jana de Brébeuf a Izáka Joguese, kněží, a druhů, mučedníků, nezávazná památka
  Sv. Pavla od Kříže, kněze, nezávazná památka
  Sobotní památka Panny Marie, nezávazná památka
20 Neděle
  29. neděle v mezidobí, neděle
21 Pondělí
  Pondělí 29. týdne v mezidobí, ferie
  Bl. Karla Rakouského, nezávazná památka
22 Úterý
  Úterý 29. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Jana Pavla II., papeže, nezávazná památka
23 Středa
  Středa 29. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Jana Kapistránského, kněze, nezávazná památka
24 Čtvrtek
  Čtvrtek 29. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Antonína Marie Klareta, biskupa, nezávazná památka
25 Pátek
  Pátek 29. týdne v mezidobí, ferie
26 Sobota
  Sobota 29. týdne v mezidobí, ferie
  Sobotní památka Panny Marie, nezávazná památka
27 Neděle
  30. neděle v mezidobí, neděle
28 Pondělí
  Sv. Šimona a Judy, apoštolů, svátek
29 Úterý
  Úterý 30. týdne v mezidobí, ferie
30 Středa
  Středa 30. týdne v mezidobí, ferie
31 Čtvrtek
  Čtvrtek 30. týdne v mezidobí, ferie
  Sv. Wolfganga, biskupa, nezávazná památka